Bestyrelsesmøde 2019-10-02

 1. (AF) Status på huse til salg:
  Intet at bemærke.

 2. (SH) Byggesager:
  Vi har modtaget 2 færdigmeldinger.

 3. (SH, AF) Problematik omkring bygningsdel, der er opført uden forudgående ansøgning til §10 og bestyrelse.
  Kan ikke godkendes, da vi ikke mener den opfylder vores ordensregler.

 4. (SC) Økonomi:
  Alle har betalt haveleje. Ellers Intet at bemærke.

 5. (AF) Standerstrygning:
  Planlægges til på søndag som annonceret.

 6. (AF, SC) Aktivitetsudvalg:
  Har opløst sig selv og er derfor nedlagt. Evt. interesserede er velkomne med forslag.

 7. Eventuelt
  Herunder dato for næste bestyrelsesmøde bliver d 19. nov. Kl. 14.
  Der bestilles klipning af hækken langs Vestvejen hos Park og Vej.