Bestyrelsesmøde 2019-11-19

 1. (AF) Status:
  • Salgslisten uændret.
  • Udlejning af Vraldhal: sidste udlejning er d 30. nov. Derefter vinterlukket.
  • Indberetning af vand - og hvad deraf følger: Aktuelt ca. 130 indberetninger.

 2. (SC) Økonomi:
  Intet at bemærke. Et uforklarligt vandudslip vurderes.

 3. (SH) Sager ang. byggeri:
  Der blev fremlagt en oversigt over 10 igangværende byggesager.

 4. (AF) Sæsonafslutningen i opvarmet lokale d. 27.11.
  Menuen og køkkenhjælpen er bestilt.
  Borddækning til 15 pers på dagen kl. 10. Lys, duge og servietter.
  Drikkevarer forsynes af kasserer.

 5. Gavevin 2019
  Uddeles efter samme principper som tidligere.

 6. Eventuelt:
  Næste møde planlægges til tirsdag d 11/2 kl. 14.
  Dispensation til vinterophold givet to adresser i foreningen.