Bestyrelsesmøde 06.02.2020

 1. (AF) Generalforsamling
  2 medlemmer af bestyrelsen er på valg.
  Søren Christensen (kasserer) er villig til genvalg.
  Søren Hansen, formand for § 10-udvalg, ønsker ikke genvalg.
  § 10 – nyvalg på vej 2
  § 10 – Torben Bertelsen, vej 4, er på valg.
  Suppleant til bestyrelsen Jette Rasmussen er på valg.
  Revisor Pia Voetmann er på valg. Villig til genvalg.

 2. (AF) Hushandler m.v.
  Der er pt 1 kun hus til salg.
  En have er uafklaret. Haven benyttes ikke. Den overvejes opsagt fra d 1. april.

 3. (AF) Status på brandforsikring.
  Ca. ¼ del af vore medlemmer mangler at oplyse om forsikring. Der arbejdes videre med sagen og medlemmer tilbydes lejlighed til at møde op i Vraldhal med forsiden af brandforsikringen med henblik på arkivering. Deadline 1. maj. Derefter søges oprettelse af fælles forsikring for de som ikke har afleveret med hensyn til oprydning efter brand.

 4. (SH) Ansøgning om byggetilladelser m.v.
  Ansøgning fra en have om markiselignende indretning, drivhus og stålhegn.
  Ansøgning om nyopførelse.

 5. (SC) Foreningens økonomi.
  Følger budgettet.

 6. (OSB & JR) Vedligehold af Vraldhal.
  Vi (JR, SH og OSB) aftaler nærmere om rydning af Vraldhal for vedligeholdelse af gulve.

 7. (SC & AF) Vedligehold af veje.
  (Vi konstaterer at der pt ikke er behov for vejbump). Planlægger nødvendig vedligeholdelse i form af afhøvling senere i foråret når vejene er mindre våde. Man kan hente grus til aktuel udbedring af huller i fordelingsveje og Vestvejen hvor det skønnes nødvendigt. Vedligehold i sæsonen forventes aftalt med vejmænd. Har planlagt at afprøve knust beton ved næste bestilling af fyldmateriale.
   
 8. Foreningens sociale arrangementer.
  Herunder overvejelser om taler til Sct. Hans. SC retter forespørgsel efter aftale.
  Foreningen er vært ved standerhejs og standerstrygning.
  Bestyrelsen kan evt. arrangere høstfest.
  Jonna Tønning, have 59, har planlagt plante- og loppemarked d. 9.maj.
  Bestyrelsen vil forsøge at arrangere et par søndagstræf i løbet af sæsonen.
  Medlemmer kan lave arrangementer i Vraldhal efter følgende regler:

  • Invitation skal offentliggøres senest 3 uger inden afvikling og skal omfatte alle medlemmer.
  • Kun foreningens medlemmer kan deltage.
  • Det skal være tilladt at medbringe egne drikkevarer.
  • Der skal betales for rengøring – 300 kr
 • Eventuelt
  Næste møde planlægges til d onsdag d. 26. feb. Kl. 14 i Vraldhal.
  Tre repræsentanter fra foreningen + formand deltog i et indledende møde på Struer Museum om projekt angående struerboernes dyrkning af have.
  To medlemmer af bestyrelsen deltog i møde 5.feb. angående havnens fremtid.