Brandforsikringer

Vi mangler stadig at høre fra en del haveejere med hensyn til brandforsikring.
Kopi af den væsentlige del af policen afleveres på en af følgende måder:
Send en scannet/fotograferet udgave til webmaster - eller til formanden.
Der kan også afleveres en fysisk udgave i postkassen ved Vraldhal.
I kontortiderne i april er man også velkommen med sin originale police til fotokopiering.
Vi har sat deadline for aflevering til 1. maj.