Regnskab 2019 og budget 2020

Indtægter      
    Regnskab 2018 Regnskab 2019 Budget 2020
  Haveleje 269.398,00 270.467,00 270.000,00
  Kontingent 23.600,00 22.400,00 23.000,00
  Vand, salg 47.590,00 67.793,00 50.000,00
  Gebyrer hushandel 9.100,00 8.400,00 10.000,00
  Gebyrer i øvrigt   4.500,00 5.000,00
  Salg, diverse 2.752,00 42.838,37 8.000,00
  Renter og afkast 1.265,30 1.002,40 2.000,00
  Vraldhal, udlejning 14.300,00 11.000,00 12.000,00
I alt   368.005,30 428.400,77 380.000,00
Udgifter      
         
  Kontor 8.736,25 21.006,81 20.000,00
  Honorarer 51.691,00 57.850,00 55.000,00
  Fremmede tjenesteydelser 38.275,58 93.913,07 50.000,00
  Vand og el - Struer Forsyning 67.976,05 43.291,15 70.000,00
  Jordleje - Struer Kommune 60.152,50 59.557,40 60.000,00
  Renovation 60.437,39 62.550,57 65.000,00
  Vraldhal, fester og arrangementer 11.576,21 19.443,76 20.000,00
  Forsikringer 6.888,24 7.117,24 7.000,00
  Diverse 5.098,00 4.737,35 7.000,00
  Renteudgift og kurstab 559,55 0,00 1.000,00
I alt   311.390,77 369.467,35 355.000,00
Resultat. drift 56.614,53 58.933,42 25.000,00
         
Statuskonti      
  Kassebeholdning   1.484,83  
  Bank - driftskonto   161.131,51  
  Bank - vedligehold   100.000,00  
  Obligationer - værdi pr. 31.12.19   97.295,56  
Aktiver   359.911,90  
  Status 2018   300.978,48  
  Resultat, drift 2019   58.933,42  
  Afstemning   359.911,90  
         
I Salg, diverse indgår en ekstra indtægt på 35.577,87 fra det nedlagte festudvalg.
På sidste generalforsamling blev det meddelt at dette beløb fra 2019 indgår i foreningens
driftsregnskab.