Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 4. april 2019 kl. 9:30 i Vraldhal.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere (3)
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab ved kassereren
 6. Budget og gebyrer
 7. Indkomne forslag
  1. Fra bestyrelsen
  2. Fra medlemmer
 8. Valg af kasserer (Søren Christensen er på valg, modtager genvalg)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Søren Hansen er på valg, modtager ikke genvalg. Valg af suppleant
 10. Valg af revisor (Pia Voetmann er på valg, modtager genvalg)
 11. Valg til §10-udvalg. Nyvalg af repræsentant fra vej 2.
  Nyvalg af repræsentant fra vej 3 (Søren Christensen modtager ikke genvalg på grund af flytning til anden vej).
  Valg af repræsentant til vej 4. (Torben Bertelsen er på valg)
 12. Eventuelt.
  Herunder orientering om aktiviteter i foreningen.

Foreningen er vært ved kaffe, te, rundstykker samt en genstand.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, afleveres i postkassen ved Vraldhal senest fredag d. 27. marts.
Forslag, der er indkommet for sent, kan ikke behandles på generalforsamlingen.
De indkomne forslag vil blive slået op på websiden og i skabene ca. en uge før generalforsamlingen.

Kl. 13 vil der være instruktion i brug af hjertestarter.