Bestyrelsesmøde 2020-02-26

Referat

 1. (AF) Generalforsamling d. 04.04.20
  1.  Aftaler med medlemmer, der er involveret i forløbet
  2. En mulig ordstyrer bliver kontaktet.
  3. Forslag til indkaldelse. Blev godkendt.
  4. Bestyrelsens forslag til generalforsamling. Er formuleret.


 2. (AF) Siden sidst.
  1. De kommunale myndigheder har forespurgt angående vinterbeboelse.
  2. Der har været eftersyn på skrænten ved vej 4. Park og vej vurderer at der ikke sker nævneværdig sænkning.
  3. Status på indberetning af brandforsikringer. Der kommer løbende flere, men vi mangler endnu ca. 35.
  4. Opfølgning af opsagt havelod. Haven tilbageføres til foreningen og bliver annonceret ledig.
  5. Sociale arrangementer i sæsonen. Vi planlægger et par arrangementer til den kommende sæson.
  6. Standerhejsning. Planlægges til d 5. april.

 3. (SH) Byggesager m.m.
  taget til efterretning.

 4. (SC) Økonomi.
  Følger budgettet.

 5. Reparation af ”bassinet” i vej 3.
  JR og SH kontakter udvalgt entreprenør.

 6. Eventuelt.
  1. Dato for næste møde planlægges til d 30. marts kl. 11.
  2. Gulv i Vraldhal. Gulv i kontorområdet udføres i uge 11. Forinden d 2. marts kl. 10 rydder AF og SC skabene for indhold. Onsdag d 4. kl. 12,30 flytter SH, JR og OSB alt inventar i festlokalet og gør klar til det nye lamelgulv. Festlokalet poleres i uge 12.
  3. Opstilling af containere 15. marts
  4. SC anskaffer nøgleboks til Vraldhal.