Angående vandspild

Den 23/3 blev vi adviseret af Struer Forsyning om, at der iflg. fjernaflæsningen af vores hovedmåler for vand, er et vandspild i vores område!

Efter ugers intensive undersøgelser og målinger har vi konstateret, at fejlmeldingen ikke er konstant. Der kan dermed ikke være brud på vores hovedforsyningsledninger.

Forbruget formodes derfor at være hos haveejerne – utæt toilet eller lign. Vi vil derfor fortsat opfordre alle til at holde kontrol med vandmåler og vandforbrug.