Bestyrelsesmøde 2020-04-15

Bestyrelsesmøde 15.04.20

 1. (AF) Udmeldinger om generalforsamling.
  Fastsættelse af dato for generalforsamling er p.t. ikke muligt på grund af forordninger angående coronasmitte. Når det bliver aktuelt, vil der blive givet 14 dages varsel – som til ekstraordinær!
  Regnskab og budget er offentliggjort.
  Formandsberetning vil snarest følge efter

 2. (AF) Sct. Hans
  Vi håber stadig på mulighed for at holde et arrangement til Sct. Hans. Endelig afgørelse vil blive truffet på bestyrelsesmøde 12.05. i henhold til de på det tidspunkt gældende regler for forsamling.
  Der er truffet aftale med Per Mikkelsen, Venø, præst og tidligere højskoleforstander, om båltale.

 3. (SH + AF) Vandudslip
  Trods stor indsats for at indkredse et brud, er et sådant ikke fundet. Selv om det har vist sig, at fejlen ikke er konstant – og at forbruget til tider er efter forventning – arbejder bestyrelsen videre med sagen og opfordrer stadig medlemmerne til at være opmærksomme på vandforbruget.

 4. (SH) Byggesager
  Mange byggerier i gang, men ingen nye til orientering.

 5. (SC) Vedligehold af veje
  Efter råd fra Park og Vej forsøger vi med en ny slag grus, knust beton.
  En henvendelse fra 3 medlemmer fra vej 2, har forårsaget, at bestyrelsen har besluttet at afprøve deres tilbud om at danne et vejlaug til vedligehold af denne fordelingsvej. Forsøget skal vurderes ca. 15. juli.
  Det øvrige område: Fordelingsvej 1 + dele af Vestvejen/Fordelingsvej 3, 4 + resterende part af Vestvejen er aftalen, at de vedligeholdes af foreningens vejmænd som tidligere.

 6. (SC) Økonomi
  Tilfredsstillende efter tidspunktet. Men det kan forudses, at udgifter til renovation vil stige i indeværende år.

 7. (JR) Støj fra varmepumper
  Mange huse er blevet forsynet med varmepumper og ikke alle er opstillet under hensyntagen til naboerne. Vi har ikke specielle regler, må derfor læne os op ad bestemmelser for støj, som de er beskrevet for alm. boligområder.
  Et problem, som bestyrelsen er opmærksom på, og som muligvis senere kræver nærmere beskrivelser.

 8. (AF) Vurdering af trafikspejle.
  Vi har besluttet at anskaffe to trafikspejle af den type, der er godkendt af trafikstyrelsen. De skal anbringes ved Vestvejen, hvor vej 2 og vej 3 munder ud i Vestvejen.

 9. (AF) Kontortider i sæson 2020
  Det har vist sig, at der har været meget lidt behov for kontortider om søndagen. Derfor vil der i denne sæson være kontortid torsdag kl. 18.30 til 19.

 10. Eventuelt
  Dato for næste møde: 12. maj kl. 11.