Haveleje skal betales senest 30. april

Husk at det er dit eget ansvar at få betalt haveleje, kontingent og vand senest 30. april uanset om du har modtaget regning. Den er sendt til alle, men kan være fanget i spamfiltre og mange andre steder. Det er heller ikke alle der husker at få meldt adresseforandring både fysisk og på mail.

Bliver regningen ikke betalt til tiden ifalder man et gebyr. Passive medlemmer slettes blot uden videre henvendelser, hvis de ikke betaler.

Mangler du regningen kan en henvendelse til webmaster klare problemet.