Mens vi venter -

på at coronatæppet bliver løftet en smule, så vi måske kan se en mulighed for at afholde noget, der ligner en generalforsamling, må vi gøre hvad vi kan, for at forberede os på bedste vis.

Generalforsamling - som vi kender den, med små hundrede personer forsamlet i Vraldhal, der kun er beregnet til 60, hvor vi får det traditionelle traktement og bruger den nødvendige tid til at få vendt alle relevante problemer, både de planlagte, og hvad der dukker op i løbet af mødet - bliver det ikke!

Vi afventer signalerne, må vurdere ud fra, hvad der bliver tilladt - og forsvarligt med hensyn til sikkerhed. Måske viser der sig mulighed for at lave noget udendørs, og af kortere varighed!

Bestyrelsen har derfor besluttet at fremlægge formandsberetning på forhånd sammen med kassererens bemærkninger til regnskabet, der er offentliggjort i forbindelse med indkaldelsen til den aflyste generalforsamling. Herved kan der spares tid på gennemgang af de punkter, og medlemmerne har tid til at forberede relevante spørgsmål inden mødet. De kan evt. stilles skriftligt i forvejen på kontaktmailen. Regnskab og formandsberetning og kassererens kommentarer kan ses via linkene. Beretning samt regnskab med kommentarer kan hentes som .pdf eller udleveres i fysisk form ved henvendelse i kontortiden.

Alle forslag er i opslagstavlen på Vraldhal. Se bestyrelsens kommentarer på websiden.
Valg vil blive afholdt som normalt.
I håb om at vi ses til en form for generalforsamling, vil jeg ønske jer god arbejdslyst til forberedelsen!

Anne Grete Fage