Bestyrelsesmøde 2020-05-12

Referat

 1. (AF) Det er stadigt ikke muligt at afholde generalforsamling.
  Beretning og regnskab med kommentarer er fremlagt på websiden og i Vraldhal.

 2. (AF) Sct. Hans.
  Der er kommet en idé fra nogle medlemmer om en måde, vi kan gøre noget fælles til Sct. Hans, selv om der stadig er restriktion på antal af forsamlede personer.
  Vi modtager med tak det fremsatte tilbud, der går på musik til fællessang – selv om det bliver i mindre grupper rundt om i haverne. Vi forbereder bål og afventer myndighedernes instrukser om antal af forsamlede, der er afgørende for det øvrige forløb. Er afventende mht. båltaler.


 3. (SC) Økonomi
  Ca. 50 haveejere mangler at betale haveleje.
  Hævelse af pris for forbrug af vand under overvejelse.

 4. (SH) Nye byggesager og evt. vurderinger.
  Ca. 20 igangværende byggesager. Alt for mange melder ikke færdig.

 5. (SC) Vand
  Forsyningen har takket nej til at oprette individuelle målere, der kan aflæses direkte af forsyningen.
  Vi undersøger stadig på vores evt. vandudslip. Iværksætter derfor en ekstra måleraflæsning først i juni.

 6. (SH) Sag vedrørende kloak.
  Kloakbrønden ved sidste stikvej mod øst på vej 1 er skadet i en sådan grad, at reparation er nødvendigt.
  Vi undersøger desuden mulighed og pris for nærmere undersøgelse af hele kloaknettet.

 7. (AF) Indsamling af kopi af brandforsikring skal afsluttes.
  Der mangler 17 tilbagemeldinger. Nogle af disse har ikke mulighed for at blive forsikret.
  På grund af det flydende antal af grunde uden brandforsikring, der forbedres til stadighed på huse og deres materialer, er tegning af en egentlig forsikring vanskelig at opnå på rimelige vilkår. En rimelig løsning vil derfor være, at foreningen selv påtage sig ansvar for oprydning mod indbetaling fra haver uden forsikring. Betalingens størrelse er endnu ikke fastsat.

 8. (AF) Vraldhal skal bringes i brugbar stand.
  Punktet er udsat til næste bestyrelsesmøde. P.gr. af coronakrisen p.t. ingen udlejning før sidst i juli.
  Der arbejdes videre med låse/nøgleprojekt (OBH) og evt. anskaffelse af rullegardiner (AF).

 9. Eventuelt
  Herunder dato for næste møde.
  Bestyrelsesmøde 04.06. kl. 9.30. Aflæsning af vandmålere går forud for mødet.