Ukrudt på vejene

Husk Ordensreglernes § 4, første afsnit!

Har du fjernet ukrudt i din hæk ud mod vejen og fjernet græs m.m. ud til midten? Vi har fået henvendelser fra havemedlemmer om, at der er nogen, der har forsømt det arbejde!

Hermed opfordres til at tage de (selv)kritiske briller på for at vurdere, om din have lever op til intentionerne i vores ordensregler!

Vi har vel alle et ønske om, at vores område skal fremtræde velholdt og tiltalende!

Parkering

Et tilbagevendende problem, parkering!

Nej, det  er ikke sådan, at der er problemer alle steder! De fleste områder hører vi ikke fra - sikkert fordi man i omgængeligt naboskab finder ud af det, får det til at fungere!

Bestyrelsesmøde onsdag d. 03.07.2019

Referat

 1. (AF) Evaluering af Sct. Hans-arrangement.
  Efter bestyrelsens vurdering foregik det hele tilfredsstillende.

 2. (AF) Status på huse til sa
  Herunder vurdering af følgerne, hvis et hus bliver trukket tilbage fra salgslisten selv om vurderingssummen er tilbudt:Den pågældende have kan i givet fald tidligst udbydes til salg efter 1. april året efter.

Sankt Hans på Vralden 2019

Sankt Hans aften 2019

Sankt Hans aften 2019

Sankt Hans aften 2019

Sankt Hans aften 2019

Ændring i ordensreglerne

Struer Kommune har nu godkendt ændringerne i ordensreglerne med hensyn til hegn og containere.

Du kan se ordensreglerne her.

Bestyrelsesmøde 2019-06-06

 1. (AF) Sct. Hans:
  AG spørger OM om at arrangere et bål. Aktivitetsudvalget tænder grill og sørger for heks. OSB sørger for lyd fra Allround.

 2. (AF) Svar på ansøgning til kommunen om ændring af ordensreglerne.
  Vore ændringsforslag er imødekommet.

 3. (SH) Påtaler til forsømte haver.
  De aktuelle 4+1 haver vil modtage en påtale

 4. (SH) Byggeansøgninger.
  Er under behandling.

 5. (JR + OBH) Status på hjertestarter.
  OSB kontakter begge udbydere for en nærmere afklaring.

Vurderingsdatoer § 10

2019:  21 maj - 11 juni - 9 juli - 6 august - 27 august - 17 september - 8 oktober - 3 december

2020:
  4 februar - 17 marts

Bestyrelsesmøde 8. maj 2019

 1. (AF) Siden sidst
  1. Hushandler
  2. Parkeringsproblemer.  Bestyrelsen er opmærksomme på evt. problemer.
  3. Trappe til stranden ved Vraldhal. Vi kontakter kommunen for en opretning.
  4. Skiltning angående hunde. Et påbudsskilt placeres ved indkørslen til området.
 2. (SH) Byggesager. Underretning om flere ansøgere.
 3. (SC) Økonomi. Følger budgettet.
 4. (OSB) Vedligehold – Vraldhal. OSB fremlagde forslag. Jens og OSB aftaler møde med malermester på fredag.
 5. Eventuelt.

Bestyrelsesmøde 8. april 2019

 1. Konstituering.
  Næstformand og referent Osmund Beck-Hansen, formand for §10 Søren Hansen, nyvalgt bestyrelsesmedlem Jens Rasmussen.  

 2. Opfølgning af generalforsamling
  1. Forsikring for området: AG arbejder med sagen.
  2. Bestyrelsens forslag til ændring af Ordensreglerne. AG arbejder videre med forslaget.
  3. Anskaffelse af hjertestarter. Jens Rasmussen og Osmund er sat på opgaven og undersøger mulighederne.
  4. Forlængelse af sæson for containerne. Rettes til ca. 15. marts.

Referat - generalforsamling 2019

 1. Valg af dirigent
  Grethe Hestbech.

 2. Valg af referent
  Hans Vestergaard Nielsen have 128.

 3. Valg af stemmetællere (3)
  Rita Kristensen, Henning Larsen, Solveig Tønning Andersen

 4. Formandens beretning
  (Bilag 1)
  Godkendt

 5. Regnskab ved kassereren
  (Bilag 2)
  Godkendt

 6. Budget og gebyrer.
  Godkendt

 7. Indkomne forslag 

  Sider

  Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS