Posted by fage
 1. Sct. Hans. AF
  Status på arrangementet. Bl.a. er der ønsket to mikrofoner. Ok OSB.
  Der sælges mad og drikke da et par medlemmer har påtaget sig opgaven/ansvaret. Da der formentlig fortsat er afbrændingsforbud, sætter vi spørgsmål angående mulighed for bål.
  Der er ”båltale” kl. 20,30.
Posted by fage

EU-landene har vedtaget en fælles forordning om registrering af persondata. Det betyder at man skal vide hvilke data der er registret om én.

I kolonihaveforeningen "Fjordglimt" registrerer vi følgende om alle medlemmer: Medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer og eventuel email. Desuden registrerer vi hvilken jordlod man lejer og registrering af eventuelle bygninger pr. 2014. Desuden har vi rgistreret hvilke huse, der har en skorsten. Passive medlemmer er registreret uden angivelse af jordlod. Vi har ikke registreret personnumre.

Posted by fage

Referat

 1. Sct. Hans arrangement (AF)
  1. Taler
   Aftale med Benny Boysen.
  2. Grill
   Hvis udvalgte medlemmer vil påtage sig at arrangere grill og sælge pølser, øl og vand, vil foreningen sponsorere kul. 
  3. Salg af øl
   Se under punkt 2.
  4. Andet salg
   Se punkt 2.
  5. Bål:
   OM påtager sig ansvar for opgaven. AG spørger udvalgte ang heks
  6. Læ for ophold
   OM og SH undersøger og udarbejder forslag.
  7. Lydanlæ
   OSB leverer og opstiller som tidligere.
 2. Regnskab (SC)
  1. Honorarer til andre end bestyrelsesmedlemmer
   Fastsættes af bestyrelsen.
  2. Mangler i Vraldhal
   Annika anskaffer efter aftale med kasserer.

Fællesspisninger

22 apr 2018
Posted by fage

NYT –NYT—NYT :  Der vil i sommerens løb forsøges med fællesspisninger i Vraldhal.

Affaldsindsamlingen

22 apr 2018
Posted by fage

Affaldsindsamling 2018

Desværre måtte vi konstatere at kun nogle få medlemmer havde fundet anledning til at følge bestyrelsens opfordring til at deltage i affalds oprydningen søndag formiddag. Som det ses på billedet blev der dog opsamlet en del, - også meget udover den lille del, der ses på trillebøren. Vejret var fint, så vi nød efterfølgende den annoncerede forfriskning ved Vraldhal med tanker om, at det kunne være dejligt, hvis der var samme tilslutning som til standerhejsningen. Tænk lige på det næste gang vi kalder på hjælp, tak.

Posted by fage

Vurdering af huse finder sted følgende datoer i
sommersæsonen:
26.04. - 24.05. - 07.06. – 21.06. – 05.07. – 19.07. – 02.08 – 16.08 – 30.08. - 13.09. – 27.09. – 11.09. – 25.09.

I vintersæsonen:
08.11. – 06.12. – 03.01.19 – 07.02.19 – 07.03.19

Kontortider

21 apr 2018
Posted by fage
Torsdag d. 12.04. 18.30 til 19.00

Vejhøvling

20 apr 2018
Posted by fage

Der er planlagt vejhøvling mandag d. 23. april med start fra morgenen.

Vi henstiller derfor til medlemmerne, at de undgår parkering på fordelingsveje!

Planerne kan blive ændret på grund af dårligt vejr! Der vil da blive meddelt en ny dato.

Posted by fage

Referat

 1. Bestyrelsens Konstituering og arbejdsfordeling
  • Formand AF:
   Kommunikation intern og ekstern, hushandler, udlejning af Vraldhal
  • Kasserer SC:
   Regnskab og budgetter
  • OM:
   Næstformand, formand for §10 udvalget, kloak, veje.
  • OSB
   Opsyn med legepladsen og Vraldhal
  • SH:
   Vand og kloak.
   Resten af punktet udsættes.
Posted by fage
 1. Valg af dirigent
  Grethe Hestbech blev og valgt.
 2. Valg af referent
  Ane-Marie Krabbe blev valgt.
 3. Valg af stemmetællere (3)
  Rita Kristensen, have 48, Henning Larsen, have 90, Solvejg Andersen, have 38
 4. Formandens beretning (bilag1)

Sider