Bestyrelsesmøde 06.08.2019

 1. (AF) Aktuelt ang. hushandler!
  Herunder diskussion af forskel mellem hobby/erhverv i vores område:
  Vi tillader aktiviteter der ikke kræver momsregistrering, skiltning eller er til ulempe for naboerne.

 2. (AF) Procedure i forbindelse med overdragelse af have til børn/forældre og med hensyn til ændring af lejekontrakt inden for rammerne af vores regler
  Der er udarbejdet en standardformular, et tillæg til  lejekontrakten, til brug for proceduren.

Høstfest

HøstfestHusk der afholdes høstmarked om eftermiddagen og fest om aftenen d.7/9. Vi satser på i kigger ned om eftermiddagen til en hyggestund omkring grisen der bliver sat igang kl 14. Der er mulighed for at i kan komme og sælge jeres egne fremstillede produkter af årets høst Vi håber på,at se børnene, børnebørnene og naboens børn Der er forsk aktiviteter for dem også. Til festen spiller det forrygende band “Drøvtyggerne”.

Ukrudt på vejene

Husk Ordensreglernes § 4, første afsnit!

Har du fjernet ukrudt i din hæk ud mod vejen og fjernet græs m.m. ud til midten? Vi har fået henvendelser fra havemedlemmer om, at der er nogen, der har forsømt det arbejde!

Hermed opfordres til at tage de (selv)kritiske briller på for at vurdere, om din have lever op til intentionerne i vores ordensregler!

Vi har vel alle et ønske om, at vores område skal fremtræde velholdt og tiltalende!

Parkering

Et tilbagevendende problem, parkering!

Nej, det  er ikke sådan, at der er problemer alle steder! De fleste områder hører vi ikke fra - sikkert fordi man i omgængeligt naboskab finder ud af det, får det til at fungere!

Bestyrelsesmøde onsdag d. 03.07.2019

Referat

 1. (AF) Evaluering af Sct. Hans-arrangement.
  Efter bestyrelsens vurdering foregik det hele tilfredsstillende.

 2. (AF) Status på huse til sa
  Herunder vurdering af følgerne, hvis et hus bliver trukket tilbage fra salgslisten selv om vurderingssummen er tilbudt:Den pågældende have kan i givet fald tidligst udbydes til salg efter 1. april året efter.

Sankt Hans på Vralden 2019

Sankt Hans aften 2019

Sankt Hans aften 2019

Sankt Hans aften 2019

Sankt Hans aften 2019

Ændring i ordensreglerne

Struer Kommune har nu godkendt ændringerne i ordensreglerne med hensyn til hegn og containere.

Du kan se ordensreglerne her.

Bestyrelsesmøde 2019-06-06

 1. (AF) Sct. Hans:
  AG spørger OM om at arrangere et bål. Aktivitetsudvalget tænder grill og sørger for heks. OSB sørger for lyd fra Allround.

 2. (AF) Svar på ansøgning til kommunen om ændring af ordensreglerne.
  Vore ændringsforslag er imødekommet.

 3. (SH) Påtaler til forsømte haver.
  De aktuelle 4+1 haver vil modtage en påtale

 4. (SH) Byggeansøgninger.
  Er under behandling.

 5. (JR + OBH) Status på hjertestarter.
  OSB kontakter begge udbydere for en nærmere afklaring.

Vurderingsdatoer § 10

2019:  21 maj - 11 juni - 9 juli - 6 august - 27 august - 17 september - 8 oktober - 3 december

2020:
  4 februar - 17 marts

Bestyrelsesmøde 8. maj 2019

 1. (AF) Siden sidst
  1. Hushandler
  2. Parkeringsproblemer.  Bestyrelsen er opmærksomme på evt. problemer.
  3. Trappe til stranden ved Vraldhal. Vi kontakter kommunen for en opretning.
  4. Skiltning angående hunde. Et påbudsskilt placeres ved indkørslen til området.
 2. (SH) Byggesager. Underretning om flere ansøgere.
 3. (SC) Økonomi. Følger budgettet.
 4. (OSB) Vedligehold – Vraldhal. OSB fremlagde forslag. Jens og OSB aftaler møde med malermester på fredag.
 5. Eventuelt.

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS