Bestyrelsesmøde 2020-03-30

Deltagere: SC, SH, AF

Referat: AF

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen

1

Ordensreglernes § 3 stk. 1:

En have, der ikke er sat til salg, kan frit overdrages til forældre, børn eller børnebørn for så vidt den/de pågældende kan godkendes som lejere mod oprettelse af ny lejekontrakt og nyt medlemsnummer.

Vi foreslår følgende tilføjelse efter ovenstående – ”til begge parter”.

Begrundelsen er at forhindre, at anciennitetsfordelen (laveste nummer) kan bruges flere gange. 

Bestyrelsen

2

Generalforsamling #2

Afvikling af

Generalforsamling

d. 04.04.2020 - er aflyst

på grund af forordningerne angående begrænsning af coronasmitte.

Vi overvejer alternative løsninger, som vil blive annonceret på websiden og i skabene!

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 4. april 2019 kl. 9:30 i Vraldhal.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Bestyrelsesmøde 2020-02-26

Referat

 1. (AF) Generalforsamling d. 04.04.20
  1.  Aftaler med medlemmer, der er involveret i forløbet
  2. En mulig ordstyrer bliver kontaktet.
  3. Forslag til indkaldelse. Blev godkendt.
  4. Bestyrelsens forslag til generalforsamling. Er formuleret.

Regninger 2020

Der er nu udsendt regninger til alle, som har opgivet en mailadresse. Hvis du ikke har fået, men mener at vi skulle have din mailadresse, så se først i spamfilteret og ellers send en besked på kontaktmailen, så sender jeg gerne en ny regning til dig.

Øvrige medlemmer får tilsendt et brev med regning senere.

Hilsen Webmaster

Brandforsikringer

Vi mangler stadig at høre fra en del haveejere med hensyn til brandforsikring.
Kopi af den væsentlige del af policen afleveres på en af følgende måder:
Send en scannet/fotograferet udgave til webmaster - eller til formanden.
Der kan også afleveres en fysisk udgave i postkassen ved Vraldhal.

Bestyrelsesmøde 06.02.2020

 1. (AF) Generalforsamling
  2 medlemmer af bestyrelsen er på valg.
  Søren Christensen (kasserer) er villig til genvalg.
  Søren Hansen, formand for § 10-udvalg, ønsker ikke genvalg.
  § 10 – nyvalg på vej 2
  § 10 – Torben Bertelsen, vej 4, er på valg.
  Suppleant til bestyrelsen Jette Rasmussen er på valg.
  Revisor Pia Voetmann er på valg. Villig til genvalg.

 2. (AF) Hushandler m.v.
  Der er pt 1 kun hus til salg.

Pas på gasflaskerne

Sæt lås på. Der er en tyv på spil.gasflaske

Bestyrelsesmøde 2019-11-19

 1. (AF) Status:
  • Salgslisten uændret.
  • Udlejning af Vraldhal: sidste udlejning er d 30. nov. Derefter vinterlukket.
  • Indberetning af vand - og hvad deraf følger: Aktuelt ca. 130 indberetninger.

 2. (SC) Økonomi:
  Intet at bemærke. Et uforklarligt vandudslip vurderes.

 3. (SH) Sager ang. byggeri:
  Der blev fremlagt en oversigt over 10 igangværende byggesager.

 4. (AF) Sæsonafslutningen i opvarmet lokale d. 27.11.

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS