Posted by fage

Referat:

 1. Bestyrelsens endelige konstituering.
  Ole Maach blev valgt til næstformand.

 2. Status for godkendelse og den planlagte overdækning.
Posted by fage

På grundlag af vedtægts- og ordensregelændringer, som blev vedtaget på generalforsamlingen, er deklarationen for kolonihaveforeningens område nu aflyst.

Aflysningsdokumentet kan ses her.

Posted by fage

Referat af generalforsamling 28.-03.-15.

1. valg af dirigent.

Grethe Hestbæk blev valgt som ordstyrer og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. valg af referent.

Solveig Andersen have nr.38 blev valgt.

3. valg af stemmetællere.

Rita Kristensen  Rie Krabbe  Birthe Trillingsgård. blev valgt

4. Formandens beretning:          

Posted by fage
Dagsorden:

1) Bestyrelsens konstituering. 2) Evaluering af generalforsamling 3) St. Hans. 4) Rygerlounge

Posted by fage

Efter generalforsamlingen i dag er vedtægter og ordensregler blever opdateret og kan ses i deres endelige form her:

Deklarationen vil herefter i følge aftale med Struer Kommune blive aflyst.

Posted by fage

Dagsorden:

 1. Generalforsamling 28.03.
  1. Fordeling af arbejdsopgaver.
   Fordelingen af arbejdsopgaver drøftet og på plads.
  2. Bestyrelsens forslag.
   Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til Vedtægter og Ordensregler, derindebærer en aflysning af den kommunale deklaration.

Posted by fage

Forslag til vedtægtsændringer

Ny §2
Det lejede areal kan alene anvendes til fri­tidshaver, fællesareal og fælleshus.
Grundplanen (bilag 1) for området kan kun ændres efter forudgående aftale med Struer Kommune.
Havelodderne kan ikke selvstændigt matrikuleres.

§2 -> §3, $3 -> §4, §4 -> §5, §5 -> §6, §6 -> §7, §7 -> §8, §8 -> §9, §9 -> §11 og §11 -> §12

I §3 slettes
Det skal tilstræbes, at antallet af haver - udlejet til personer som er bosat udenfor Struer Kommune – ikke overstiger 50.

Posted by fage

Nedsættelse af fartgrænsen til 10 km/t og etablering af nye vejbump.
Have 69, 96A og 111

Tilladelse til rygning i Vraldhal.
Begrundelse for forslaget er at der i det forgangne år har vist sig at effekten for rygeforbuddet i fælleshuset ikke har ført til udvidet brug af Vraldhal. Det gælder både udlejning og fællesskabet på alle søndage.
Det har medført store ulemper at afholde søndagstræf udenfor med opstilling af borde og stole samt læsejl og oprydning af samme.
Der har ikke været en eneste ikkeryger i Vraldhal hele sommeren.

Posted by fage

Vrald Odde Bådlaug holder generalforsamling 11. april kl. 10:00 i Vraldhal.

Brand i have 97

15 mar 2015
Posted by fage

have 97Huset i have 97 er brændt lørdag aften. Taget var et gammelt eternittag, så det sprængtes og stumperne er spredt ud over et stort område. De indeholder asbest og er derfor voldsomt sundhedsskadelige, så man bør holde sig helt fra dem.

Struer Kommunes miljøafdeling er underrettet og står for de videre foranstaltninger med hensyn til oprydning, både i haverne, på vejene og i hegnet overfor.

Sider