Uplejede haver

Vi har passeret 1. august -!

Nu er det tiden, hvor hækken skal være klippet. Desuden skal der være fjernet ukrudt på vejen uden for hækken.

Inden for hækken skal græs og andet være klippet, så naboerne ikke generes af frø, der spreder sig.

Vi vil lige gøre opmærksom på, at bestyrelsen iflg. vores ordensregler har mulighed for at få din have ordnet af professionelle på din regning. Vi vil tage stilling til, om det er nødvendigt ca. 20. august.

Nogle (få) haver gør sig bemærket ved, at de indeholder ”rod” – hvad andre medlemmer ikke har undladt at gøre bestyrelsen opmærksom på - !

Det er vel ikke din have - ?

Har du et problem – sygdom m.v. – der har forårsaget, at haven midlertidigt ikke er passet på de ovennævnte punkter, kan du kontakte § 10 eller bestyrelsen.

Bestyrelsesmøde 3. august 2015

Referat:

Afbud fra Osmund Beck-Hansen

 1. Siden sidst

  a) Der har været anledning til at understrege, at leje af Vraldhal gælder fra kl. 9 på udlejningsdagen til kl. 9. næste dag.  Hvis det er muligt for lejeren at få adgang til faciliteterne før, sker det udelukkende på bestyrelsens betingelser.
  Udlånt grill skal afleveres rengjort efter brug.

  b) Fornyet omgang afhøvling af veje sidst i august aftales med kommunen. Desuden ønsker bestyrelsen en afklaring på, hvem der er ansvarlig for klipning af buskadset på kommunens grund langs Vestvejen (AF)

  c) Den ny veranda på Vraldhal nærmer sig sin afslutning. Stor tak til dem, der har deltaget i dette arbejde til gavn for foreningen.

  d) Problemer med skader på foreningens trailer efter udlån, hvor skadevolderen ikke vil erkende sit ansvar, har medført, at bestyrelsen ser sig nødsaget til  for fremtiden at opkræve 50 kr. i leje.

Der bygges

rygerskjulrygerskjul

Se min have

For nogle år siden lavede vi en mulighed for at man kan vise sin have her på websiderne.

Indtil videre har det ikke været meget brugt, men vi kan kun opfprdre til at man enten sender 2-3 billeder til webmasteren eller via Kontakt beder om at få taget billeder - det gør vi oså gerne.

I dag er der kommet billeder fra have 164 og de er straks lagt op på siderne. Klik på billedet for at se mere.

Plante- og kræmmermarked 2015

Plante- og kræmmermarkedet blev afviklet i fantastisk fint vejr, når man tager de foregående dage og samme dags aften i betragtning.

Der var mange boder med stort udvalg og mange kunder.

Komiteens solide forarbejde gjorde sit til at det blev en god dag.

Kræmmermarked 2015Kræmmermarked 2015

Bestyrelsesmøde 1. juni 2015

Referat:

 1. Sct. Hansfest
  Der blev lavet en arbejdsfordeling mellem bestyrelsesmedlemmerne.
 2. Siden sidst.
  En haveejer har som følge af en dyr reparation af stophanen påpeget fordelen ved at have forsikret ikke blot ud- og indvendige rørskader, men også skader på stikledninger.
  En reparation af stikledning på kloak har klart vist, at vores regler angående havelejernes ansvar skal strammes op.
  Situationen omkring privat skur opstillet på fællesarealet er ikke afklaret
  Kassereren kan kun træffes på tlf. 40961619.
  Drøftelse af gulvniveau for overdækket terrasse i forhold til beboelse. Bestyrelsen er enige om, at vi ikke har specifikke regler desangående, men understreger samtidig, at beboelseshuset til enhver tid skal kunne lukkes fuldstændig af fra overdækket område.
  Bestyrelsen arbejder på at få oplysning om, hvorvidt de eksisterende telefonbokse stadig har et formål.
  Maling af Vraldhal forventes påbeg om ca én uge
 3. Drøftelse af forholdene på P-pladserne, bl.a med hensyn til vandafledningsproblemer.
  Etablering af dræn ved have 9 og 109 overvejes, men best er usikker på udførelse og virkning. En fjernelse af vejbump vil formentlig reducere større samlinger af regnvand.
 4. Håndtering af varmepumpe i forbindelse med udlejning.
  Bestyrelsen undersøger, om det er muligt pr. automatik at sikre sig nedlukning på systemet.
  Ligeledes overvejes et gebyr til el-forbrug ved udlejning udenfor sæsonen.
 5. Eventuelt
  intet at bemærke.

Næste møde aftalt til mandag d 3. aug kl 16.

Post på Vralden

Postmesteren har været på besøg og har nu endeligt konfirmeret placeringen af vores postkasser på pladsen ved Vraldhal, så der skulle ikke gerne fremover være problemer med omadressering til en adresse på Vralden - forudsat selvfølgelig at man har fået etableret en postkasse. Ønske om postkasse kan indsendes via Kontakt eller ved henvendelse i kontortiden.

Bestyrelsesmøde 4. maj 2015

Referat:

 1. Bestyrelsens endelige konstituering.
  Ole Maach blev valgt til næstformand.

 2. Status for godkendelse og den planlagte overdækning.

Deklarationen er aflyst

På grundlag af vedtægts- og ordensregelændringer, som blev vedtaget på generalforsamlingen, er deklarationen for kolonihaveforeningens område nu aflyst.

Aflysningsdokumentet kan ses her.

Generalforsamlingen den 28. marts 2015 - referat

Referat af generalforsamling 28.-03.-15.

1. valg af dirigent.

Grethe Hestbæk blev valgt som ordstyrer og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. valg af referent.

Solveig Andersen have nr.38 blev valgt.

3. valg af stemmetællere.

Rita Kristensen  Rie Krabbe  Birthe Trillingsgård. blev valgt

4. Formandens beretning:          

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS