Referat af bestyrelsesmøde 6.4.2016

Referat

 1. Konstituering af bestyrelsen
  Inger Lundsberg påtager sig ansvaret som sekretær, med ansvar for referater og arkivering.
  Øvrige medlemmer fortsætter som hidtil:
  Anne Grete Fage – formand
  Ole Maach – næstformand og §10
  Søren Christensen – kasserer
  Osmund Bech-Hansen – bestyrelsesmedlem

Generalforsamling - 2. april 2016. Referat

Formand Anne Grete Fage bød velkommen.

Marinehjemmeværnet holder øvelse

Marinehjemmeværnsflotille 122 afholder sammen med andre militære enheder øvelse lørdag den 21. maj 2016. Øvelsen afholdes i området Struer Havn, Vralden samt farvandet mellem Venø og Struer.

Som en del af øvelsen vil der i farvandet ud for Vralden opstå en eksplosionsagtig brand i et fartøj med voldsom, giftig røgudvikling til følge. Politi og hjemmeværnspoliti forventes at ville foretage evakuering af dele af Vralden.

Regnskab for festudvalget 2015

Bank 1.1. 2015     59.610,65
Indtægter     20.783,24
  Loppemarked 2.920,00  
  Høstfest, tilskud 4.900,00  
  Høstfest, tilmeldte

UPS!!!

Der var vi ikke så smarte.
På regningerne, som er sendt ud, mangler der et tal i kreditoroplysningerne.
Der står 8727270. Hvis man bruger det får man at vide at kreditor ikke eksisterer. Der skulle have stået
87272702
Når man bruger det, går det meget bedre.

Webmaster påtager sig det fulde ansvar for det bøvl fejlen måtte medføre.

Ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 2. april 2016 kl. 9:30 i Vraldhal.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Regnskab for 2015

Regnskab “Fjordglimt” 2015.

Bestyrelsesmøde 25.02.16

Referat

 1. Generalforsamling d. 02.04.16
  Indkaldelse
  Dagsorden efter vedtægter
  Kassereren, Søren Christensen, er på valg. Er villig til genvalg.
  Henning Larsen er på valg. Ønsker ikke genvalg.
  De praktiske arbejdsopgaver blev fordelt!
 2. 2. Forslag på generalforsamlingen fra bestyrelsen:
  Reducering af ventetid på huskøb for købere fra andre kommuner end Struer!

Bestyrelsesmøde 9. nov. 2015

Referat:

 1. Siden sidst.
  a)    Have 135 er solgt. Vraldhal er udlejet d 14. og 21. nov. Varmeveksleren tændes med nuværende temperaturer ca 2 timer før salen skal bruges.
  b)    Påtaler og opfølgning: Bestyrelsen undersøger mulighed for at opsige et lejemål.
  c)    Vinterlukning af Vraldhal: Der lukkes  for vand og vandinstallationer tømmes efter sidste $udlejning. Der opsættes som tidl. år el-varmeblæser i opvaskemaskinen.
  d)    Julearrangement med festudvalget og § 10 udvalget:
  Afholdes onsdag d 18. nov. Evaluering vedr. §10 udvalg og bestyrelsen    begynder kl.17.

Sandfodring ved Ejgils skrænt

Struer Kommune har informeret bestyrelsen om, at de omsider har fået tilladelse fra Kystdirektoratet til at sandfodre ud for stedet, hvor skrænten skrider (v. Ejgils skrænt). De er opmærksomme på, at der begyndende plantevækst, som de vil forsøge at skåne - og har også planer om at gentage manøvren, hvis det skulle vise sig nødvendigt.
I foreningen glæder vi os meget over beslutningen!

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS