Bestyrelsesmøde 7. april 2015

Dagsorden:

1) Bestyrelsens konstituering. 2) Evaluering af generalforsamling 3) St. Hans. 4) Rygerlounge

Nye vedtægter og ordensregler

Efter generalforsamlingen i dag er vedtægter og ordensregler blever opdateret og kan ses i deres endelige form her:

Deklarationen vil herefter i følge aftale med Struer Kommune blive aflyst.

Bestyrelsesmøde 23. marts 2015

Dagsorden:

 1. Generalforsamling 28.03.
  1. Fordeling af arbejdsopgaver.
   Fordelingen af arbejdsopgaver drøftet og på plads.
  2. Bestyrelsens forslag.
   Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til Vedtægter og Ordensregler, derindebærer en aflysning af den kommunale deklaration.

Beslutningsforslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen

Forslag til vedtægtsændringer

Ny §2
Det lejede areal kan alene anvendes til fri­tidshaver, fællesareal og fælleshus.
Grundplanen (bilag 1) for området kan kun ændres efter forudgående aftale med Struer Kommune.
Havelodderne kan ikke selvstændigt matrikuleres.

§2 -> §3, $3 -> §4, §4 -> §5, §5 -> §6, §6 -> §7, §7 -> §8, §8 -> §9, §9 -> §11 og §11 -> §12

I §3 slettes
Det skal tilstræbes, at antallet af haver - udlejet til personer som er bosat udenfor Struer Kommune – ikke overstiger 50.

Beslutningsforslag fra medlemmerne til generalforsamlingen

Nedsættelse af fartgrænsen til 10 km/t og etablering af nye vejbump.
Have 69, 96A og 111

Tilladelse til rygning i Vraldhal.
Begrundelse for forslaget er at der i det forgangne år har vist sig at effekten for rygeforbuddet i fælleshuset ikke har ført til udvidet brug af Vraldhal. Det gælder både udlejning og fællesskabet på alle søndage.
Det har medført store ulemper at afholde søndagstræf udenfor med opstilling af borde og stole samt læsejl og oprydning af samme.
Der har ikke været en eneste ikkeryger i Vraldhal hele sommeren.

Generalforsamling i bådlauget

Vrald Odde Bådlaug holder generalforsamling 11. april kl. 10:00 i Vraldhal.

Brand i have 97

have 97Huset i have 97 er brændt lørdag aften. Taget var et gammelt eternittag, så det sprængtes og stumperne er spredt ud over et stort område. De indeholder asbest og er derfor voldsomt sundhedsskadelige, så man bør holde sig helt fra dem.

Struer Kommunes miljøafdeling er underrettet og står for de videre foranstaltninger med hensyn til oprydning, både i haverne, på vejene og i hegnet overfor.

Festudvalget

Ved årsafslutningen udviser festudvalgets bankkonto en saldo på kr. 59.673,34.

Suppevisken marts 2015

SuppeviskenDette ser ud til at være det sidste nummer af Suppevisken

 

Aflysning af deklaration og nye vedtægter og ordensregler

Struer Kommune har godkendt vores forslag til ændring af vedtægter og ordensregler med henblik på aflysning af deklarationen for området.

I forslagene er det, der går ud rødt og overstreget. Nye bestemmelser og formuleringer er skrevet med blåt.

Hvis generalforsamligen godkender ændringsforslagene vil kommunen efterfølgende aflyse deklarationen.

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS