Bestyrelsesmøde d. 23. oktober

Referat

 1. Fælles juleafslutning for § 10, festudvalg og bestyrelse.
  Juleafslutning blev fastsat til fredag d. 14. nov. kl 17. i Vraldhal.
 2. Opfølgning af påtaler.
  Bestyrelsen vil prøve at etablere et møde med ejere af misligeholte haver ved henvendelse pr. tlf. og brev.
 3. Vandafregning ved salg af huse.
  Vandafregning skal fremover ske mellem sælger og køber når handlen gennemføres og papirerne skrives.

Bestyrelsesmøde den 15. september 2014

Referat

 1. Svar fra teknisk forvaltning ang. overdækket terasse og overvejelse af konsekvenserne for medlemmerne.
  Diskuteret og taget til efterretning, brevet bliver sat op i skabene og på hjemmesiden.
 2. Byggeansøgninger.
  Bestyrelsen vurderede de indkomne forslag.
 3. Status ang. foreningens indberetning til BBR.
  Skemaer til indberetning til BBR. kommer ud sammen med Suppevisken, de bedes udfyldt og lægges i postkassen ved Vraldhal. evt.spørgsmål rettes til et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vil senere tage stilling til et gebyr, hvis man ikke får afleveret.

Lukning af terrasser og udestuer

Vi har fået en præcisering af reglerne omkring udestuer og overdækkede terrasser fra Struer Kommune.

Anledningen var en forespørgsel om, hvad man skulle forstå ved selvstændigt tag.

Svaret vil nok give anledning til yderligere diskussion med kommunen, fordi det umiddelbart vil kunne opfattes som en kraftig stramning af de tidligere regler om terrasser og udestuer.

Brevet kan læses her.

Høstfest 2014

Høstfest 2014 Høstfest 2014 Høstfest 2014 Høstfest 2014 Høstfest 2014 Høstfest 2014 Høstfest 2014 Høstfest 2014 Høstfest 2014 Høstfest 2014

Bestyrelsesmøde den 26.08.2014

Referat

 1. Registrering til kommunen ( BBR-register) af alle bygninger på Vralden  (se opslag i skabet)
  Kommunen har pålagt os at registrere alle bygninger på Vralden – lige som det i øjeblikket sker over hele landet. Deadline for aflevering af skemaerne d. 15. okt.

Bygningsregistrering

Bygningsregistrering - blanketStruer Kommune har bedt os være behjælpelige med den obligatoriske registrering af alle bygninger i kolonihaveforeningen. Det er uafhængigt af oprettelsen af adresser i kolonien og handler heller ikke om ejendomsskat, men er alligevel et krav. Man kan se mere om registreringen på ejendomsdataprogrammet.

Vi har lavet et skema, som kan ses her til højre. Når man klikker på det får man en formular, som man kan udfylde på sin PC - man flytter mellem felterne ved at trykke på TAB og tilbage ved at trykke SHIFT + TAB - og derefter udskrive og aflevere enten med post eller i postkassen ved Vraldhal. Det er også muligt at gemme det på computeren og sende det som vedhæftet fil til webmaster@fjordglimt.org.

Alle er ikke lige skrappe til at håndtere computer og mails, så der vil være basis for nabohjælp i denne sammenhæng.

Vi vil gerne være færdige med registreringen den 15. oktober, så jo før jo bedre.

For dem, som giver helt op i forhold til en computer og ikke lige kan få hjælp, vil der i næste nummer af Suppevisken, som udkommer i september være indlagt et skema.

Efter 15. oktober vil vi forbeholde os ret til at trampe rundt i haverne for at opmåle det, der mangler.

Er der tvivl om noget eller har du andre spørgsmål er du velkommen til at ringe til 2177 1766 eller sende en mail til webmaster@fjordglimt.org.

Deklarationen for kolonihaverne

Deklarationen, der er blevet tinglyst på hele området haverne ligger på, kan ses her.

Den er stadig gældende der hvor der ikke i vedtægter og ordensregler, som er godkendt af Struer Kommune, er bestemt noget andet.

Begrænsningen i antallet af udenbys lejere bortfalder

Citat fra Struer Kommunes brev til foreningen:

Kravet om, at udlejning af haver kun kan ske til personer med folkeregisteradresse i Struer Kommune ophæves hermed helt. Dog fastholdes reglen om, at et hus skal være udbudt til salg i 3 måneder, før det kan købes af personer bosiddende i andre kommuner.

Terrasser mv.

Som afgørelse på en verserende byggesag har Struer Kommune den 13. august 29014 præciseret bestemmelserne omkring terrasser:

Terrassen skal være i direkte tilknytning til kolonihavehuset og må ikke være fritliggende eller sammenbygget med skur eller drivhus.  Det tillades at lukke overdækkede terrasser permanent på betingelse af, at terrassen fortsat er under selvstændigt tag og fremstår som en terrasse/havestue og ikke som en del af beboelseshuset.

Indbydelse til høstfest

Høstfest

Klik for at se en større version

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS