Referat af generalforsamling 5.04.14

1. Valg af dirigent.

Grethe Hestbæk have nr 79 blev valgt som ordstyrer, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2. Valg af referent.

Solveig Andersen blev valgt som referent.

3. Valg af 3 stemmetællere.

Rita Kristensen have 48. Janni Hansen have 187. Lydia Møller have 83.

4. Formandens beretning.

Åbningstider i foreningens kontor 2016

Torsdag d. 07.04.                 18.30 til 19.30      

Torsdag d. 14.04.                  18.30 til 19.30      

Søndag d. 24.04.                   10.30 til 11.00

Torsdag d. 28.04.                  18.30 til 19.30

Torsdag d. 05.05.                  lukket (Kr. Himmelfartsdag)

Torsdag d. 12.05.                  18.30 til 19.30

Torsdag d. 19.05.                  18.30 til 19.30                      

Søndag d. 29.05.                   10.30 til 11.00      

Torsdag d. 02.06.                  18.30 til 19.30      

Regnskab for "Fjordglimt" 2013

I den netop udsendte "Suppevisken" har der indsneget sig et par trykfejl i regnskabet.

Det korrekte regnskab ses her.

Bestyrelsesmøde 11. 02. 2014

 1. Økonomi.
  På anbefaling af banken om salg af værdipapirer vil kassereren kontakte denne, og drøfte eventuelle salg.
 2. Antal af medl. i vurderingsudvalg.
  Uændret, 1 pers. fra hver af de 4 veje plus en formand.
 3. Honorering af faste job – specielt med henblik på vejarbejde.
  Honorering gennemgået og sammenholdt. Bestyrelsen overvejer at finde en fast rengøringshjælp til Vraldhal, og inkludere det i prisen ved udlejning.
 4. Generalforsamling 5. 4. 2014

Lukning for vandværksvand, jordstophane og haner i målerbrønden.

VandmålerFor at sikre sig mod frostskader er det vigtigt før vinteren omhyggeligt at tømme vvs installationer for vand. Det gøres bedst på følgende måde:

Luk for jordstophanen, som drejes flere omgange med uret, indtil den er i bund. Jordstophanen giver normalt den fordel, at den tillader tilbageløb af restvand fra installationen i huset.

I målerbrønden lukkes for tilgangshanen (se efter pilen på måleren). Under måleren i modsatte side er der en lille sort ventil, som kan åbnes (med fingrene), hvorefter resterende vand løber tilbage fra installationen. Lad ventilen være åben, når der er lukket for vandet.

El-vandvarmere tømmes ved at åbne for aftap hanen, og lade den tømme helt gennem tap røret til afløb. Til sidst åbnes tillige for taphanen på varmt vands røret, så der ikke resterer vand i rør og haner.

Hvis der er rør ført under gulv eller lignende (uden bagfald), anbefales at anvende en kompressor for at blæse resterende vand ud af installationen.

HUSK jævnligt at aflæse og notere dit vandforbrug!

Bestyrelsesmøde torsdag den 5. december

Referat

 1. Økonomi!
  Drøftelse af økonomi udsat på grund af Ib Mortensens sygemelding.

 2. Næste års anskaffelser og vedligehold!
  1. prioritet har maling af Vraldhal udvendig (før omtalt på bestyrelsesmøde 19 -9)
  2. prioritet er anskaffelser af en varmepumpe, dette vil blive drøftet på et senere møde.

Julehygge

Søndag den 24. november var der julehygge i Vraldhal med gløgg, æbleskiver mm. Aktive medlemmer fra festudvalget stod bag. Der var rigtig mange deltagere.

JULEHYGGEjulehyggejulehygge

Kloakspuling

slamsuger

Struer Kommune har spulet sine kloakledninger nedenfor vort område. Det betyder, at flere vandlåse kan være suget tomme så kloaklugt kan trænge op i husene. Størst risiko er der for huse placeret nærmest vandet og nærmest fordelingsvejene.

Der har været kraftige lugtgener i nogle huse mens der ikke er sket noget i andre. Også Vraldhal havde lugtgener.
Der opfordres til at efterse husene - det kan blive slemt at tilse sit hus til foråret, hvis det får lov at stå uden vand i vandlåsen hele vinteren.

Kæmpepære

Stor pæreEn pære på 348 g fra familien Fetahovic's have.

Er det mon årets største?

Evalueringsmøde

Referat af evalueringsmøde for alle udvalg fredag d.1.11.i Vraldhal

§ 10 udvalget berettede om godt samarbejde hen over sommeren, hvor der havde været en del vurderinger Osmund mente at det var ca. 15 huse.

Festudvalget var godt tilfreds med, som sommeren var gået men kunne dog godt ønske et større fremmøde til Søndags-træf.

Selv om flertallet i festudvalget fratræder til næste år var der stor fortrøstning til at der også bliver et udvalg  i næste sæson.

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS