Bestyrelsesmøde d. 3. juli 2013

Referat af bestyrelsesmøde 3-7-13.

 1. Klage over støj :  Bestyrelsen vedtog at brug af maskiner og støjende værktøj, først må forekomme efter kl. 7.- om morgenen på hverdage og kl.9. i weekender og på helligdage.
 2. Misligeholdte haver: paragraf 10 prøver stadig at få aftaler i stand med de havelejere der ikke passer deres haver, en lejer får en påtale snarest.

.

Festudvalg

Sankt Hans Aften 2013

Aftenen gik rigtig godt, vejret var rimelig fint og fremmødet ligeså. Det var en stor succes med teltet som bestyrelsen havde opstillet, det blev fyldt op på rekordtid og stemningen var god lige fra start til slut. Festudvalget havde en travl aften med salg af mad og drikke og der var godt gang i grillen. Grethe Hestbeck holdt en fin tale og bålet var rigtig flot, så heksen blev sendt af sted til Bloksbjerg på behørig vis, alt i alt en fin aften som sluttede  ved 22 tiden.

Sankt Hans 2013Sankt Hans 2013Sankt Hans 2013

Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013

Referat

 1. Renovering af tag på Vraldhal,
  Skotrenden er meget utæt, bestyrelsen har, efter at have fået et godt tilbud, besluttet at få nye tagplader på hele huset.

 2. Sct. Hansaften.
  Bestyrelsen mødes Torsdag d.20 kl. 15.forat få de sidste ting på plads til arrangementet, påtænker at stille telt op hvis vejret er dårligt sct. Hansaften.

Kræmmermarked

 
KræmmermarkedVi havde ikke forventet der kom mange kræmmere med den vejrmelding: kuling fra nordvest. Heldigvis havde omkring 10 trodset vejrguderne og fundet lidt læ ved fælleshuset og ved affaldspladsen.

Bestyrelsesmøde d. 7. maj 2013

Referat

 1. Sct.Hans-arrangement.
  Grethe Hestbeck holder båltalen, bålet tændes kl 20. grillen klar kl. 18. Bestyrelsen kontakter festudvalget ang. salg af pølser øl og vand.

 2. Suppevisken.
  Indhold af Suppevisken gennemgået og godkendt.

Bestyrelsesmøde d. 18. april 2013

 1. Konstituering
  Formand: Anne Grete Fage
  Kasserer: Ib Mortensen
  Næstformand/formand for §10-udvalg: Osmund Beck-Hansen
  Ansvarlig for udendørsarealer omkring Vraldhal m.m: Henning Larsen
  Sekretær: Solveig Andersen

 2. Utæt skotrende
  Der skal indhentes tilbud på et nyt tag hos K.N. i Humlum. Af hensyn til økonomien undersøges muligheden for etapevis fornyelse.
  Der forespørges ligeledes om firmaets deltagelse i en midlertidig reparation af skotrenden, som ønskes udbedret med nedlæggelse af tagpap.

Affaldsindsamling

affaldsindsamling 2013affaldsindsamling 2013

Standerhejsning

På en kold og meget blæsende aprildag kom "Fjordglimts" nye stander til vejrs og foldede sig ud så det flotte logo rigtig kom til sin ret.
X-formanden afsluttede således 12 års virke , og en ny sæson med en ny forkvinde ved roret kunne starte.
Formiddagen sluttede så i en varm Vraldhal, hvor foreningen gav en lille e´en til festudvalgets lette traktement. - sild m. karrysalat, små hjemmelavede frikadeller m. rødkål og varm leverpostej.
En hyggelig start på sæsonen og så med håb om foråret også kommer ned til os.

Standerhejsning 2013Standerhejsning 2013Standerhejsning 2013Standerhejsning 2013Standerhejsning 2013Standerhejsning 2013Standerhejsning 2013

Tekst og billeder - Allan og Rie

Referat fra generalforsamling d. 6.04.2013

 1. Valg af dirigent
  Grethe Hestbech, have 79, blev valgt til ordstyrer.
  Grethe Hestbech konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
 2. Valg af referent
  Anne Grete Fage, have 150, blev valgt til referent.
 3. Valg af stemmetællere (3)
  Henning Larsen, have 90, Rie Krabbe, have 101, og Jens Fage, have 150, blev valgt til stemmetællere
 4. Formandens beretning
  Formanden bad forsamlingen mindes de medlemmer, der er døde i løbet af året. Af formandens øvrige beretning: Vi har i året 2012 igen haft en del huse til salg, hvilket stadig nok skyldes den generelle afmatning. Da vi

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS