Posted by fage

Struer Kommune har nu godkendt de nye vedtægter og ordensregler som blev vedtaget på generalforsamlingen 30. september. De er gældende fra dags dato.

De nye vedtægter kan ses her

og ordensreglerne her.

Husk vandaflæsning

21 nov 2012
Posted by fage

VandaflæsningVandmåleren skal aflæses og aflæsningskortet skal afleveres senest 1. december.

Er kortet bortkommet kan man klikke på kortet her ved siden af og få åbnet en formular der kan udfyldes på computeren. Derefter skal den printes med det samme, for indholdet kan ikke gemmes.

Hilsen
Webmaster

Vinterlukning

08 nov 2012
Posted by fage

Det udendørs toilet ved Vraldhal er blevet lukket for vinteren.

Posted by fage

affaldAffaldAffald
Så har vi hørt det med: En person fra vores kolonihaveområde har smidt køkkenaffald ud over skrænten mod vandet! Det kunne dog ikke holdes hemmeligt, idet ugerningen både blev observeret og fotograferet af en anden kolonihaveejer, som derefter kontaktede vedkommende. Forureneren blev derefter nødt til at rydde op – rimeligt! Hvis den formastelige så har lært noget, ender historien måske alligevel lykkeligt –

Og så var der endda rigeligt plads i containerne

Posted by fage

Høring d. 28.10. kl.10 om eventuelt medlemskab af Danmarks Kolonihaveforbund.
Villy Sørensen, have 11, som på årets ordinære generalforsamling havde taget initiativ til afholdelse af høringen, var mødets ordstyrer og havde indbudt:
John Brun, Kredsformand for Holstebrokredsen
Peter Ronning Bæk fra Landsforbundets Forretningsudvalg
Ca. 50 af foreningens medlemmer var mødt frem.

Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet  Kolonihaveforbundet

Posted by fage

Referat af evalueringsmøde for alle udvalg 2012
Fredag d. 26.10. kl. 17 i Vraldhal

Festudvalget understregede nødvendigheden af at få foretaget en køkkenrenovering i Vraldhal. Rie Krabbe fremlagde en oversigtstegning, som festudvalget vil arbejde videre med og senere præsentere for bestyrelsen. Herfra vil Leif Eskelund og Osmund være koordinatorer for aftaler med håndværkere. Køkkenet planlægges med en kapacitet passende til madlavning for selskaber på 40 – 45 personer.

Brunkål

22 okt 2012
Posted by fage
Posted by fage

På den ekstraordinære generalforsamling blev de nye vedtægter og ordensregler godkendt.

De kan ses her:

Vedtægter - Ordensregler

De bliver nu fremsendt til Struer Kommune til endelig godkendelse.

Posted by fage

Formand Leif Eskelund bød velkommen.
Der var mødt 70 stemmeberettigede.

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2.    Vedtægtsændringer
3.    Ændring af ordensregler
4.    Eventuelt

Bestyrelsen, v. Leif Eskelund, foreslog Grethe Hestbech, have 79, som ordstyrer. Der var ikke andre forslag.

Ad. 1
Grethe Hestbech, indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Anne Grete Fage, have 150, blev valgt som referent.
Som stemmetællere valgte man

Sidste kontortid

30 sep 2012
Posted by fage

Årets sidste kontortid er torsdag den 4. oktober.

Sider