Uroligt, men sandt –

affaldAffaldAffald
Så har vi hørt det med: En person fra vores kolonihaveområde har smidt køkkenaffald ud over skrænten mod vandet! Det kunne dog ikke holdes hemmeligt, idet ugerningen både blev observeret og fotograferet af en anden kolonihaveejer, som derefter kontaktede vedkommende. Forureneren blev derefter nødt til at rydde op – rimeligt! Hvis den formastelige så har lært noget, ender historien måske alligevel lykkeligt –

Og så var der endda rigeligt plads i containerne

Høring om Kolonihaveforbundet

Høring d. 28.10. kl.10 om eventuelt medlemskab af Danmarks Kolonihaveforbund.
Villy Sørensen, have 11, som på årets ordinære generalforsamling havde taget initiativ til afholdelse af høringen, var mødets ordstyrer og havde indbudt:
John Brun, Kredsformand for Holstebrokredsen
Peter Ronning Bæk fra Landsforbundets Forretningsudvalg
Ca. 50 af foreningens medlemmer var mødt frem.

Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet  Kolonihaveforbundet

Referat - Bestyrelsesmøde d. 26.10.2012

Referat af evalueringsmøde for alle udvalg 2012
Fredag d. 26.10. kl. 17 i Vraldhal

Festudvalget understregede nødvendigheden af at få foretaget en køkkenrenovering i Vraldhal. Rie Krabbe fremlagde en oversigtstegning, som festudvalget vil arbejde videre med og senere præsentere for bestyrelsen. Herfra vil Leif Eskelund og Osmund være koordinatorer for aftaler med håndværkere. Køkkenet planlægges med en kapacitet passende til madlavning for selskaber på 40 – 45 personer.

Brunkål

De nye vedtægter og ordensregler

På den ekstraordinære generalforsamling blev de nye vedtægter og ordensregler godkendt.

De kan ses her:

Vedtægter - Ordensregler

De bliver nu fremsendt til Struer Kommune til endelig godkendelse.

Referat - ekstraordinær generalforsamling - 30. sep. 2012

Formand Leif Eskelund bød velkommen.
Der var mødt 70 stemmeberettigede.

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2.    Vedtægtsændringer
3.    Ændring af ordensregler
4.    Eventuelt

Bestyrelsen, v. Leif Eskelund, foreslog Grethe Hestbech, have 79, som ordstyrer. Der var ikke andre forslag.

Ad. 1
Grethe Hestbech, indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Anne Grete Fage, have 150, blev valgt som referent.
Som stemmetællere valgte man

Sidste kontortid

Årets sidste kontortid er torsdag den 4. oktober.

Sa' du guul Ærter!

Laura, Rie og Musse havde lavet maden dagen før ( ellers kan det jo ikke blive "anden dags gule ærter).
Ebba afløste Musse ved serveringen lørdag.
Allan havde pyntet borderne.
Alt overskud gik til festudvalgets kasse.

Høstfesten 2012

Høstfesten 2012Høstfesten 2012To glade griseHøstfesten 2012Høstfesten 2012

Referat - Bestyrelsesmøde d. 30.08.2012

  1. Opfølgning af påtaler
    Påtalerne har for størstepartens vedkommende haft den ønskede effekt og må betragtes som efterkommet. Et par haver holdes endnu fast på løfter om effektuering inden for et aftalt tidsrum.

  2. Suppevisken
    Indholdet blev drøftet og fastlagt.

  3. Ekstraordinær generalforsamling

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS