Bestyrelsesmøde 2019-10-02

 1. (AF) Status på huse til salg:
  Intet at bemærke.

 2. (SH) Byggesager:
  Vi har modtaget 2 færdigmeldinger.

 3. (SH, AF) Problematik omkring bygningsdel, der er opført uden forudgående ansøgning til §10 og bestyrelse.
  Kan ikke godkendes, da vi ikke mener den opfylder vores ordensregler.

 4. (SC) Økonomi:
  Alle har betalt haveleje. Ellers Intet at bemærke.

 5. (AF) Standerstrygning:
  Planlægges til på søndag som annonceret.

Bestyrelsesmøde 3. sep. 2019

 1. (AF) Tilbud om møde for sæsonens nye haveejere
  Planlægges til afholdelse mandag d 23. sept. kl. 19 (kaffe, kage + evt. en øl).

 2. (SH) Nyt om byggesager
  Manglende færdigmeldinger!!

 3. (SC) Økonomi
  Trods mange igangværende vedligeholdelsesopgaver følger vi budgettet.

 4. (OBH) Status på vedligehold af Vraldhal og omgivelser

Hvad sker omkring Vraldhal

Vi har opsat en hjertestarter i verandaen som vist på billedet. Vi overvejer en passende synlig skiltning på huset ved hovedindgangen og på verandaen. 
Desuden er der påbegyndt en vedligeholdelse med maling af alle udvendige træbeklædninger. Som det ses af billederne forberedes med en omhyggelig afrensning af gammel afskallet maling. Forinden afmonteres udhængsskabe, askeskuffer, udhængsskabe o lign.

Mange uafsluttede byggesager

Det er godt, hvis du er færdig med dit byggeri -

men har du også husket at melde færdig til formanden for § 10, Søren Hansen, tlf. 20 74 31 36?

Du er forhåbentlig ikke en af dem, der stadig figurerer i vores arkiv med en uafsluttet byggesag Frown

Bestyrelsesmøde 06.08.2019

 1. (AF) Aktuelt ang. hushandler!
  Herunder diskussion af forskel mellem hobby/erhverv i vores område:
  Vi tillader aktiviteter der ikke kræver momsregistrering, skiltning eller er til ulempe for naboerne.

 2. (AF) Procedure i forbindelse med overdragelse af have til børn/forældre og med hensyn til ændring af lejekontrakt inden for rammerne af vores regler
  Der er udarbejdet en standardformular, et tillæg til  lejekontrakten, til brug for proceduren.

Ukrudt på vejene

Husk Ordensreglernes § 4, første afsnit!

Har du fjernet ukrudt i din hæk ud mod vejen og fjernet græs m.m. ud til midten? Vi har fået henvendelser fra havemedlemmer om, at der er nogen, der har forsømt det arbejde!

Hermed opfordres til at tage de (selv)kritiske briller på for at vurdere, om din have lever op til intentionerne i vores ordensregler!

Vi har vel alle et ønske om, at vores område skal fremtræde velholdt og tiltalende!

Parkering

Et tilbagevendende problem, parkering!

Nej, det  er ikke sådan, at der er problemer alle steder! De fleste områder hører vi ikke fra - sikkert fordi man i omgængeligt naboskab finder ud af det, får det til at fungere!

Bestyrelsesmøde onsdag d. 03.07.2019

Referat

 1. (AF) Evaluering af Sct. Hans-arrangement.
  Efter bestyrelsens vurdering foregik det hele tilfredsstillende.

 2. (AF) Status på huse til sa
  Herunder vurdering af følgerne, hvis et hus bliver trukket tilbage fra salgslisten selv om vurderingssummen er tilbudt:Den pågældende have kan i givet fald tidligst udbydes til salg efter 1. april året efter.

Sankt Hans på Vralden 2019

Sankt Hans aften 2019

Sankt Hans aften 2019

Sankt Hans aften 2019

Sankt Hans aften 2019

Ændring i ordensreglerne

Struer Kommune har nu godkendt ændringerne i ordensreglerne med hensyn til hegn og containere.

Du kan se ordensreglerne her.

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS