Er der asbest i taget

Det er forholdsvis enkelt at finde ud af om der er asbest i eternittaget.
Eternittage før 1984 indeholder altid asbest.
Eternittage fra 1984 - 1988 kan indeholde asbest.
Eternitplader produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.
På oversiden af pladerne er trykt et nummer med 5-10 cifre.
Hvis det første tal er 0 eller 1 indeholder pladen asbest - hvis det første tal er 4 eller 5 er der ikke asbest i pladen.

Kalender

Her er foreningens Kalender. Vi vil prøve at få alle begivenheder i Fjordglimt med her. Ikke personlige - ikke en gang formandens fødselsdag står her - men alle som er foreningsrelaterede.

Bestyrelsesmøde 2019-02-25

Referat

 1. (AF) Generalforsamling 6.04.2019:
  Brød og pålæg, øl og snaps skaffer OM,
  SH, AG og OSB møder fredag og klargør lokalet incl. varme,
  OSB afhenter og opstiller og returnerer lydanlæg efter brug ,
  Bestyrelsen møder på dagen kl. 8.30 for at smøre rundstykker.

 2. Sæsonåbning af Vraldhal.
  OSB afskyller vinduer udvendig, og åbner udetoilettet og vand inden 23/3.
  SC træffer aftale vedrørende pasning af kummer og område omkring Vraldhal og område ved flagstang.

Nyt hjemmesidedesign

Der er efterhånden mange som kun bruger mobiltelefon eller tablet til at læse fra Internet. Det tager vi nu højde for med et nyt design, som tilpasser sig efter det medie man bruger.

Den ser lidt kedelig ud i første omgang, men efterhånden skal det nok lykkes at få pyntet på den.

Regninger for 2019

Der er nu udsendt regninger med mail for 2019. Jeg havde lidt sjov med gmail som ikke ville acceptere vores mail i første omgang, så det kan ske at du har fået mere end et eksemplar af regningen, men heldigvis behøver man ikke at betale mere end en gang.

Hvis du mener vi har din mailadresse, men ikke har fået regning, bedes du henvende dig, så vi kan få opklaret, hvad der er sket.

De, der ikke har opgivet mail eller hvis mail ikke er tilgængelig, får regninger med bud eller post i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamling.

Bestyrelsemøde 23.01.19

Referat

 1. (AF) Planlægning af generalforsamling d. 06.04.19 kl. 9.30
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ole Maach udgår, Anne Grete og Osmund er på valg og begge modtager genvalg.
  2. Nyvalg for Ole Maach.
  3. Suppleant: Rie Krabbe er på valg.
  4. §10: Nyvalg fra vej 1, og Søren C modtager genvang fra vej 3.
  5. Revisorer: Rita Kristensen, er på valg.
  6. Referent. Kontaktes.
  7. Dirigent. Kontaktes.
  8. Planlægning af de fysiske rammer: Som sidste år.
  9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen er under overvejelse.

Bestyrelsesmøde 29.10.18

 1. (AF) Bestyrelsens og § 10’s sammensætning efter medlemmers statusændring.
  Ad bestyrelse: Best ønsker at OM fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
  Ad §10 udvalg: Indtil førstkommende generalforsamling er SH udpeget som bestyrelsens repræsentant og formand for §10.

 2. (AF) Redegørelse for det nydannede aktivitetsudvalgs planer.

Tid til vandaflæsning

Så nærmer vi os den tid, hvor der skal aflæses vand. Det skal ske inden 1. december. Der er udsendt mail til alle med kendt mailadresse. Resten må enten sende en mail til vand@fjordglimt.org med aflæsningen eller lægge en seddel i postkassen ved Vraldhal.

Samtidig er der grund til at gentage opskriften på lukning for vandet i en revideret og grundigere version:

Lukkkeanvisning

Bestyrelsesmøde 2018-09-26

Referat

 1. Evaluering af mødet d. 19.09.18 – for nye haveejere.
  7 haver af de inviterede tog mod invitationen og deltog med i alt 12 personer.
  Fra bestyrelsen deltog SH, OM og AF.
  Mødet varede godt en time! Der blev drøftet adskilligt – ikke mindst regler for byggeri, anlæg af indkørsler m.m. Medlemmerne gav udtryk for stor tilfredshed med det ny tiltag, som vi derfor agter at gøre årligt tilbagevendende!

Brandforsikringspolicer

På generalforsamlingen i april blev det besluttet at alle med et hus i haven skal tegne brandforsikring inden 1. september i år. Formålet er at sikre, at der kan ryddes op på grunden, hvis et hus ulykkeligvis skulle brænde. Hvis bygningerne i haven ikke kan forsikres, skal det dokumenteres, at taget ikke er lavet af asbestholdig eternit.

Som dokumentation skal der afleveres en kopi af policen - enten på kontoret i kontortiden, hvor man kan få hjælp til kopieringen - eller ved at sende den som en vedhæftet fil til webmaster@fjordglimt.org senest 30. september i år.

Hvis man ikke har en brandforsikring skal man henvende sig til bestyrelsen med redegørelse for, hvorfor man ikke mener man behøver at tegne en sådan.

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS