Posted by fage

Allan i have nr 101 skriver:

Vores nabo ( Ove i nr. 100 ) holdt juleaften d. 24.6. for børn,svigerbørn,børnebørn og oldebørn. Der blev danset flittigt omkring juletræ på plænen, og skulle hilse at sige man fik alle de traditionelle juleretter og pakker. - lidt pudsigt at hører julemusik en dejlig sommerdag. (Skt. Hansdag).
 Juli i juni 2011Juli i juni 2011
Med ret fra Ove Pedersen.
Hilsen Allan
Posted by fage

Til brug for båltaleren Skt. Hansaften, Georg Sabroe, lavede formanden en lille sammenskrivning af nogle historiske kendsgerninger om kolonihaveforeningen "Fjordglimt". Den kan ses her.

Det kunne være en god anledning til at få samlet noget mere om foreningens historie, så hvis der er nogen der kan fortælle, skrive eller har billeder fra tiden før nu, vil jeg prøve at få samlet sammen på det på underpunktet "Historie".

Man behøver ikke selv at skrive, jeg lytter gerne og skriver.

Sct. Hans 2011

24 jun 2011
Posted by fage

Allan Nørgaard fotograferede ved Skt. Hansfesten.

Sct. HansSct. Hans 2011Sct. Hans 2011Sct. Hans 2011Sct. Hans 2011

Posted by fage

Sagen om en haveholders misligholdelse af haven, som kolonihaveforeningen har haft i fogedretten, er nu afsluttet.
Fogedrettens kendelse er, at havelejeren beholder retten til sin have, idet han har afgivet løfte om forbedring og oprydning og rengøring af haven er påbegyndt.

Posted by fage

Claus Orth har opsat en vejrstation på Vralden.

Dens målinger kan ses på www.cvo.dk/weather både på din almindelige computer og på din smartphone. Den registrerer hvad du bruger og passer formatet til.

Posted by fage

Formanden, Leif Eskelund bød velkommen.

Grete Hestbech, have nr. 79, blev valgt som dirigent.

Karen Gade Nielsen, have nr. 191, blev valgt som referent.

Som stemmetællere blev valgt:

Mariane Knudsen, have nr. 133, Jens Fage, have  nr. 150, Henning Larsen, have nr. 90.

Formandens beretning.

Bad foreningens medlemmer mindes de medlemmer der er gået bort i årets løb.

Mange lejemål/hushandler er gennemført i årets løb. Vi har også i 2010 kun haft få huse til salg og vi har igen i 2010 måttet sige nej til flere udenbys.

Der er gennemført 16 hushandler, heraf 15 med nye lejere/medlemmer.

Vi byder de 15 nye velkommen til ”Vralden” og håber I vil befinde Jer godt.

Posted by fage
På en kold og blæsende søndag i første uge af vores nye "opholdstid  i kolonien"(okt), havde små 30 personer meldt sig til en rigtig efterårsklassiker. Det var guleærter med det hele og fremstillet af Laura, Musse og Rie. De havde startet et par dage forinden, så det var andendags ærter som det hører sig til.
Alle havde en fornøjelig eftermiddag, og var godt mætte da dagen var omme.Og lur mig om ikke der blev en skilling til festudvalget, selv om prisen var holdt nede på et plan hvor alle kunne være med.
Foto og tekst: Allan N.
Posted by fage

Efter ansøgning til Struer kommune fra Haveforeningen Fjordglimt, om at udvide sæsonen frem til den 1. november, har Teknik- og Miljøudvalget på et møde den 12. august 2010 besluttet at meddele tilladelse til den ansøgte forlængelse.

Det betyder, at overnatning fremover kan finde sted i perioden 1. april til 31. oktober. Derudover gælder fortsat, at man må overnatte i weekender og ferier (jul og påske).

De eksisterende regler for vinterafdækning fortsætter uændret.

Skt. Hans aften

24 jun 2010
Posted by fage

En helt vidunderlig sommeraften,- og så på en skt.Hans aften. Ca. 300 - 400 havde fundet vej til pladsen ved Vraldhal for at fejre denne aften. Mange havde brugt tiden inden bålet blev tændt ,til at grille og spise inden -og udenfor Vraldhal. Båltalen blev holdt af byrådsmedlem Bende Okkerstrøm og derefter var en gruppe fra Struer Brassband en stor hjælp til midsommervisen og andre sommerviser. Bente fra have nr. 31 havde kreeret heksen som blev sendt godt afsted til Bloksbjerg. / Allan

Skt. Hans 201Skt. Hans 2010Skt. Hans 2010Skt. Hans 2010Skt. Hans 2010

Posted by fage

Regler for rullemarkiser og stofpavilloner

Efter forespørgsel fra et medlem har bestyrelsen forespurgt kommunen om regler for rullemarkiser, stofpavilloner, solsejl m.v. som skygge og læ ved ophold udendørs.

Kommunen mener, ligesom bestyrelsen, at ovennævnte er midlertidige foranstaltninger, hvorfor der ikke menes at være behov for regulering af brugen af pavilloner, markiser, solsejl o.l.

Parkering af biler, trailere m.v. ud mod vandet ved genbrugspladsen.

Sider