Billeder fra generalforsamlingen

Osmond Beck-Hansen fotograferede:

Generalforsamling 2012Generalforsamling 2012Generalforsamling 2012Generalforsamling 2012Generalforsamling 2012Generalforsamling 2012Generalforsamling 2012Generalforsamling 2012Generalforsamling 2012Generalforsamling 2012Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 - referat

Generalforsamling i Fjordglimt lørdag d. 31.03.2012

Der deltog 92 stemmeberettigede samt enkelte passive medlemmer.

Formand Leif Eskelund bød velkommen.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Det nye festudvalg

FestudvalgetHele festudvalget samlet.

Emma og Jørgen Møller have , Rie og Allan fra 101, Anna og Ib Pedersen fra have 67, Dorthe Thelborg have 119 og Rita Kristensen have 48.

Standerhejsning og 40-års jubilæum

Allan Nørgaard, have 101, fotograferede:

40 års jubilæum40 års jubilæum40 års jubilæum40 års jubilæum40 års jubilæum40 års jubilæum40 års jubilæum40 års jubilæum40 års jubilæum40 års jubilæum40 års jubilæum40 års jubilæum40 års jubilæum40 års jubilæum

og Osmond Beck-Hansen gjorde også:

40 års jubilæum40 års jubilæum40 års jubilæum40 års jubilæum40 års jubilæum40 års jubilæum40 års jubilæum

Hvad ansøgning om byggetilladelse bl.a. skal indeholde

byggeriForeningen skal altid søges om byggetilladelse ved nybyggeri af huse, udhuse, drivhuse og  bygningsmæssige forandringer.

Se ordensreglerne §2, stk. 1, 2 og 3, som oplyser reglerne for bebyggelse, materialer og husets placering, størrelse og opførelse af overdækkede og til dels lukkede terrasser.

Det er sokkelydermålene der gælder for arealberegninger. Ved punktfundamenter er det de tilsvarende mål for yderkanten af fodremmen.

Sæsonafslutning 2011

Stemningsbilleder fra åbent hus i Vraldhal.

Sæsonafslutning 2011Sæsonafslutning 2011Sæsonafslutning 2011Sæsonafslutning 2011Sæsonafslutning 2011Sæsonafslutning 2011Sæsonafslutning 2011

Allan Nørgaard og Osmond Beck-Hansen fotograferede.

Brunkålslauget i kolonihaveforeningen Fjordglimt

Allan og Rie i have 101 skriver:

Så er kartoffelferien slut for i år, den bød på dejligt eftersommervejr de første dage, midt i ugen, det vi kender alt for godt, regn i store mængder og blæst. Heldigvis sluttede det af med flot vejr søndag. Lørdag var brunkålslauget samlet i Vraldhal for ligesom at markere afslutningen af efterårsferien. Der var fyldt op og alle var godt tilpas, man fik sulten og tørsten stillet for et stykke tid. Allerede fredag startede Anna og Rie hjemme med at forberede lørdagens menu. Hvidkål skulle laves om til brunkål og flæsk, medister og grisehaler skulle laves til. Ib og Allan pyntede borderne,og sidst på eftermiddagen hjalp mange med at få ryddet op.

BrunkålslaugetBrunkålslaugetBrunkålslaugetBrunkålslaugetBrunkålslaugetBrunkålslaugetBrunkålslaugetBrunkålslauget

Nu glæder vi os til en lille farvel og tak for denne sæson 2011 på lørdag

Livet i kolonihaveforeningen

Allan Nørgaard og Rie Krabbe - have nr. 101 skriver:
En af de sidste aktiviteter fra Vralden inden alt lukkes ned og høsten er i hus, var gule ærter i fælleshuset  midtpunkt for en herlig lørdag eftermiddag. Det var tydeligt at mærke der var behov for en snak, ikke kun med naboen. Der var 34 tilmeldte medlemmer som nød godt af de 3 kogekoners (Musse,Ebba og Rie) gule ærter med alt hvad der hører med. Der var også en lille sang om de goe´gamle dage.Nu er der kun brunkål i Vralhal i efterårsferien tilbage i år 2011.
Måske var det en ide´at tage noget med fællesspisning en gang i måneden i Vralhal op, hen over sommeren 2012?

Gule ærterGule ærterGule ærterGule ærterGule ærterGule ærterGule ærterGule ærter

Hvorfor vente 6 måneder på jul.

Allan i have nr 101 skriver:

Vores nabo ( Ove i nr. 100 ) holdt juleaften d. 24.6. for børn,svigerbørn,børnebørn og oldebørn. Der blev danset flittigt omkring juletræ på plænen, og skulle hilse at sige man fik alle de traditionelle juleretter og pakker. - lidt pudsigt at hører julemusik en dejlig sommerdag. (Skt. Hansdag).
 Juli i juni 2011Juli i juni 2011
Med ret fra Ove Pedersen.
Hilsen Allan

Kolonihavernes historie

Til brug for båltaleren Skt. Hansaften, Georg Sabroe, lavede formanden en lille sammenskrivning af nogle historiske kendsgerninger om kolonihaveforeningen "Fjordglimt". Den kan ses her.

Det kunne være en god anledning til at få samlet noget mere om foreningens historie, så hvis der er nogen der kan fortælle, skrive eller har billeder fra tiden før nu, vil jeg prøve at få samlet sammen på det på underpunktet "Historie".

Man behøver ikke selv at skrive, jeg lytter gerne og skriver.

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS