Livet i kolonihaveforeningen

Allan Nørgaard og Rie Krabbe - have nr. 101 skriver:
En af de sidste aktiviteter fra Vralden inden alt lukkes ned og høsten er i hus, var gule ærter i fælleshuset  midtpunkt for en herlig lørdag eftermiddag. Det var tydeligt at mærke der var behov for en snak, ikke kun med naboen. Der var 34 tilmeldte medlemmer som nød godt af de 3 kogekoners (Musse,Ebba og Rie) gule ærter med alt hvad der hører med. Der var også en lille sang om de goe´gamle dage.Nu er der kun brunkål i Vralhal i efterårsferien tilbage i år 2011.
Måske var det en ide´at tage noget med fællesspisning en gang i måneden i Vralhal op, hen over sommeren 2012?

Gule ærterGule ærterGule ærterGule ærterGule ærterGule ærterGule ærterGule ærter

Hvorfor vente 6 måneder på jul.

Allan i have nr 101 skriver:

Vores nabo ( Ove i nr. 100 ) holdt juleaften d. 24.6. for børn,svigerbørn,børnebørn og oldebørn. Der blev danset flittigt omkring juletræ på plænen, og skulle hilse at sige man fik alle de traditionelle juleretter og pakker. - lidt pudsigt at hører julemusik en dejlig sommerdag. (Skt. Hansdag).
 Juli i juni 2011Juli i juni 2011
Med ret fra Ove Pedersen.
Hilsen Allan

Kolonihavernes historie

Til brug for båltaleren Skt. Hansaften, Georg Sabroe, lavede formanden en lille sammenskrivning af nogle historiske kendsgerninger om kolonihaveforeningen "Fjordglimt". Den kan ses her.

Det kunne være en god anledning til at få samlet noget mere om foreningens historie, så hvis der er nogen der kan fortælle, skrive eller har billeder fra tiden før nu, vil jeg prøve at få samlet sammen på det på underpunktet "Historie".

Man behøver ikke selv at skrive, jeg lytter gerne og skriver.

Sct. Hans 2011

Allan Nørgaard fotograferede ved Skt. Hansfesten.

Sct. HansSct. Hans 2011Sct. Hans 2011Sct. Hans 2011Sct. Hans 2011

Information fra bestyrelsen

Sagen om en haveholders misligholdelse af haven, som kolonihaveforeningen har haft i fogedretten, er nu afsluttet.
Fogedrettens kendelse er, at havelejeren beholder retten til sin have, idet han har afgivet løfte om forbedring og oprydning og rengøring af haven er påbegyndt.

En vejrstation på Vralden

Claus Orth har opsat en vejrstation på Vralden.

Dens målinger kan ses på www.cvo.dk/weather både på din almindelige computer og på din smartphone. Den registrerer hvad du bruger og passer formatet til.

Generalforsamligen 2. april 2011 - referat

Formanden, Leif Eskelund bød velkommen.

Grete Hestbech, have nr. 79, blev valgt som dirigent.

Karen Gade Nielsen, have nr. 191, blev valgt som referent.

Som stemmetællere blev valgt:

Mariane Knudsen, have nr. 133, Jens Fage, have  nr. 150, Henning Larsen, have nr. 90.

Formandens beretning.

Bad foreningens medlemmer mindes de medlemmer der er gået bort i årets løb.

Mange lejemål/hushandler er gennemført i årets løb. Vi har også i 2010 kun haft få huse til salg og vi har igen i 2010 måttet sige nej til flere udenbys.

Der er gennemført 16 hushandler, heraf 15 med nye lejere/medlemmer.

Vi byder de 15 nye velkommen til ”Vralden” og håber I vil befinde Jer godt.

Gule ærter i Vraldhal

På en kold og blæsende søndag i første uge af vores nye "opholdstid  i kolonien"(okt), havde små 30 personer meldt sig til en rigtig efterårsklassiker. Det var guleærter med det hele og fremstillet af Laura, Musse og Rie. De havde startet et par dage forinden, så det var andendags ærter som det hører sig til.
Alle havde en fornøjelig eftermiddag, og var godt mætte da dagen var omme.Og lur mig om ikke der blev en skilling til festudvalget, selv om prisen var holdt nede på et plan hvor alle kunne være med.
Foto og tekst: Allan N.

Bestyrelsen informerer

Efter ansøgning til Struer kommune fra Haveforeningen Fjordglimt, om at udvide sæsonen frem til den 1. november, har Teknik- og Miljøudvalget på et møde den 12. august 2010 besluttet at meddele tilladelse til den ansøgte forlængelse.

Det betyder, at overnatning fremover kan finde sted i perioden 1. april til 31. oktober. Derudover gælder fortsat, at man må overnatte i weekender og ferier (jul og påske).

De eksisterende regler for vinterafdækning fortsætter uændret.

Skt. Hans aften

En helt vidunderlig sommeraften,- og så på en skt.Hans aften. Ca. 300 - 400 havde fundet vej til pladsen ved Vraldhal for at fejre denne aften. Mange havde brugt tiden inden bålet blev tændt ,til at grille og spise inden -og udenfor Vraldhal. Båltalen blev holdt af byrådsmedlem Bende Okkerstrøm og derefter var en gruppe fra Struer Brassband en stor hjælp til midsommervisen og andre sommerviser. Bente fra have nr. 31 havde kreeret heksen som blev sendt godt afsted til Bloksbjerg. / Allan

Skt. Hans 201Skt. Hans 2010Skt. Hans 2010Skt. Hans 2010Skt. Hans 2010

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS