Et initiativ

En initiativgruppe anført af Jonna Tønning har foreslået etablering af en aktivitetsgruppe.

Forslaget er sendt ud til alle, der har leveret en mailadresse til foreningen. De øvrige vil i løbet af de næste dage modtage en papirkopi eller kunne finde det stukket ind et eller andet sted på havelodden.

Bestyrelsen

En kedelig gæst

maar

Lige et foto, så man kan se hvor meget skade en mår (eller flere) kan forårsage. Huset er fra 1993 og skulle have nyt tag på nu - derfor så vi hvor slemt det så ud.

Karen og Evald Gade Nielsen

En trussel??

Bestyrelsen har modtaget dette brev:

Struer
26-8-2018

Til bestvrelsen
i kolonihaven vralden Struer

Undertegnede sendte et brev til bestyrelsen d 12-06-18 ang de forsvundne 2000,00 kr som var øremærket til de personer som flyttede mini golf banen fra bowling center i Struer til vralden, disse 2000.00 kr blev efterlyst,der er kun 2 personer der har adgang til pengeskabet ,jeg efterlyste også værktøj plus kvitteringer for 46000,00 kr som bestyrelsen indkøbte i 2017,plus kontorartikler for ca 59000,00 kr som blev indkøbt i 2016. På generalforsamlingen 2018 opfordrede dirigenten at hvis vi var utilfreds med at de 2000,00 kr ikke var i pengeskabet så kunne vi jo bare gå rettens vej, hvis det er det der skal til så må dette overvejes.

Bestyrelsesmøde 2018.08.27

Referat

 1. (AF) Status på aflevering af forsikringspolicer:
  Pt. har vi modtaget fra ca. 1/3 af haverne, og vi vil opfordre til at resten afleverer hurtigst muligt.

 2. (SC) Økonomi og regnskab.
  Vi følger budgettet så det ser positivt ud.

 3. (AF) Høstfest.
  Der er planlagt høstfest d 22. sept. fra kl 13 til 20. Der er 3 af vore medlemmer der planlægger ca. 1 times underholdning under/efter spisning i form af musik, viser og fællessang. Det praktiske vedr. mad aftales med Anika.

Bestyrelsesmøde 2018.08.02

Referat

OM fraværende 

 1. Tiltag i forbindelse med nytilkomne haveejere (AF).
  Bestyrelsen overvejer at indbyde alle nye aktive medlemmer til et evalueringsmøde sidst på sæsonen for at høre, hvordan man befinder sig i foreningen (AG og SC).

 2. Vedligehold af veje (SC).
  Honorarer for vejarbejde er aftalt med vor kasserer. Al kontakt til vejmændene skal ske gennem kasserer (SC).

ingen hajtænder på Vralden

Et af foreningens medlemmer har haft en nærved oplevelse som vi hermed gengiver med hans egne ord:

Vigepligt på Vralden.

Når vi kører på Vralden, kører alle som om, der er ubetinget vigepligt fra fordelingsvejene – men hvad siger færdselsloven egentlig?

For nogle dage siden, holdt jeg på Fordelingsvej 3 for at køre ind på Vestvejen. Jeg kiggede mig godt for og satte i gang . Men da jeg kørt ud på Vestvejen, kom en bil med temmelig høj fart fra venstre, så høj fart, at jeg ikke havde en chance for at se bilen, da jeg drejede ud.

Sankt Hans

Sankt Hans 2018

En vellykket aften med glade mennesker til trods for strid vind og ikke ret meget varme. Hanne Høgholm fotograferede

Sankt Hans 2018

Hurra!!

Vi har fået et halvtag, som betyder at vi altid kan regne med finde tørvejr ved legepladsen, både til vores båltaler, og alle andre, der kunne have brug for det. Det bliver helt sikkert til glæde og gavn.
Tak til Ole, Søren H og Villy, der brugte et par dage på en sag af fælles interesse!

Og så er nogen, der har ryddet op på legepladsen og fjernet ukrudt! Andre har sørget for at trappen til stranden for enden af vej 3 er gjort farbar uden risiko for at skride i løst sand. Stor tak til den/dem, der uden opfordring har udført et stykke arbejde til gavn for fællesskabet.

Bestyrelsesmøde 08-06-2018

 1. Sct. Hans. AF
  Status på arrangementet. Bl.a. er der ønsket to mikrofoner. Ok OSB.
  Der sælges mad og drikke da et par medlemmer har påtaget sig opgaven/ansvaret. Da der formentlig fortsat er afbrændingsforbud, sætter vi spørgsmål angående mulighed for bål.
  Der er ”båltale” kl. 20,30.

Persondataforordningen

EU-landene har vedtaget en fælles forordning om registrering af persondata. Det betyder at man skal vide hvilke data der er registret om én.

I kolonihaveforeningen "Fjordglimt" registrerer vi følgende om alle medlemmer: Medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer og eventuel email. Desuden registrerer vi hvilken jordlod man lejer og registrering af eventuelle bygninger pr. 2014. Desuden har vi rgistreret hvilke huse, der har en skorsten. Passive medlemmer er registreret uden angivelse af jordlod. Vi har ikke registreret personnumre.

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS