Regninger for 2019

Der er nu udsendt regninger med mail for 2019. Jeg havde lidt sjov med gmail som ikke ville acceptere vores mail i første omgang, så det kan ske at du har fået mere end et eksemplar af regningen, men heldigvis behøver man ikke at betale mere end en gang.

Hvis du mener vi har din mailadresse, men ikke har fået regning, bedes du henvende dig, så vi kan få opklaret, hvad der er sket.

De, der ikke har opgivet mail eller hvis mail ikke er tilgængelig, får regninger med bud eller post i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamling.

Bestyrelsemøde 23.01.19

Referat

 1. (AF) Planlægning af generalforsamling d. 06.04.19 kl. 9.30
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ole Maach udgår, Anne Grete og Osmund er på valg og begge modtager genvalg.
  2. Nyvalg for Ole Maach.
  3. Suppleant: Rie Krabbe er på valg.
  4. §10: Nyvalg fra vej 1, og Søren C modtager genvang fra vej 3.
  5. Revisorer: Rita Kristensen, er på valg.
  6. Referent. Kontaktes.
  7. Dirigent. Kontaktes.
  8. Planlægning af de fysiske rammer: Som sidste år.
  9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen er under overvejelse.

Bestyrelsesmøde 29.10.18

 1. (AF) Bestyrelsens og § 10’s sammensætning efter medlemmers statusændring.
  Ad bestyrelse: Best ønsker at OM fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
  Ad §10 udvalg: Indtil førstkommende generalforsamling er SH udpeget som bestyrelsens repræsentant og formand for §10.

 2. (AF) Redegørelse for det nydannede aktivitetsudvalgs planer.

Tid til vandaflæsning

Så nærmer vi os den tid, hvor der skal aflæses vand. Det skal ske inden 1. december. Der er udsendt mail til alle med kendt mailadresse. Resten må enten sende en mail til vand@fjordglimt.org med aflæsningen eller lægge en seddel i postkassen ved Vraldhal.

Samtidig er der grund til at gentage opskriften på lukning for vandet i en revideret og grundigere version:

Lukkkeanvisning

Bestyrelsesmøde 2018-09-26

Referat

 1. Evaluering af mødet d. 19.09.18 – for nye haveejere.
  7 haver af de inviterede tog mod invitationen og deltog med i alt 12 personer.
  Fra bestyrelsen deltog SH, OM og AF.
  Mødet varede godt en time! Der blev drøftet adskilligt – ikke mindst regler for byggeri, anlæg af indkørsler m.m. Medlemmerne gav udtryk for stor tilfredshed med det ny tiltag, som vi derfor agter at gøre årligt tilbagevendende!

Brandforsikringspolicer

På generalforsamlingen i april blev det besluttet at alle med et hus i haven skal tegne brandforsikring inden 1. september i år. Formålet er at sikre, at der kan ryddes op på grunden, hvis et hus ulykkeligvis skulle brænde. Hvis bygningerne i haven ikke kan forsikres, skal det dokumenteres, at taget ikke er lavet af asbestholdig eternit.

Som dokumentation skal der afleveres en kopi af policen - enten på kontoret i kontortiden, hvor man kan få hjælp til kopieringen - eller ved at sende den som en vedhæftet fil til webmaster@fjordglimt.org senest 30. september i år.

Hvis man ikke har en brandforsikring skal man henvende sig til bestyrelsen med redegørelse for, hvorfor man ikke mener man behøver at tegne en sådan.

Et initiativ

En initiativgruppe anført af Jonna Tønning har foreslået etablering af en aktivitetsgruppe.

Forslaget er sendt ud til alle, der har leveret en mailadresse til foreningen. De øvrige vil i løbet af de næste dage modtage en papirkopi eller kunne finde det stukket ind et eller andet sted på havelodden.

Bestyrelsen

En kedelig gæst

maar

Lige et foto, så man kan se hvor meget skade en mår (eller flere) kan forårsage. Huset er fra 1993 og skulle have nyt tag på nu - derfor så vi hvor slemt det så ud.

Karen og Evald Gade Nielsen

En trussel??

Bestyrelsen har modtaget dette brev:

Struer
26-8-2018

Til bestvrelsen
i kolonihaven vralden Struer

Undertegnede sendte et brev til bestyrelsen d 12-06-18 ang de forsvundne 2000,00 kr som var øremærket til de personer som flyttede mini golf banen fra bowling center i Struer til vralden, disse 2000.00 kr blev efterlyst,der er kun 2 personer der har adgang til pengeskabet ,jeg efterlyste også værktøj plus kvitteringer for 46000,00 kr som bestyrelsen indkøbte i 2017,plus kontorartikler for ca 59000,00 kr som blev indkøbt i 2016. På generalforsamlingen 2018 opfordrede dirigenten at hvis vi var utilfreds med at de 2000,00 kr ikke var i pengeskabet så kunne vi jo bare gå rettens vej, hvis det er det der skal til så må dette overvejes.

Bestyrelsesmøde 2018.08.27

Referat

 1. (AF) Status på aflevering af forsikringspolicer:
  Pt. har vi modtaget fra ca. 1/3 af haverne, og vi vil opfordre til at resten afleverer hurtigst muligt.

 2. (SC) Økonomi og regnskab.
  Vi følger budgettet så det ser positivt ud.

 3. (AF) Høstfest.
  Der er planlagt høstfest d 22. sept. fra kl 13 til 20. Der er 3 af vore medlemmer der planlægger ca. 1 times underholdning under/efter spisning i form af musik, viser og fællessang. Det praktiske vedr. mad aftales med Anika.

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS