Vandaflæsning

12 sep 2016
Posted by fage

Der kan aflæses vand fra nu og indtil 1. december.

Hvis vi kender din mailadresse har du fået en mail, der kan bruges til at indberette forbruget - ganske enkelt ved at besvare den. Check eventuelt dit spamfilter. Hvis du endnu ikke har fået en mail er det fordi vi ikke kender din mailadresse. Skriv den på et stykke papir sammen med havenummer og læg det i postkassen ved Vraldhal eller brug kontaktmailen.

Man kan få udleveret et aflæsningskort i kontortiderne i september. Derefter den 15., 22. og 29 oktober kl. 12:00 til 12:30 hos kassereren i Vraldhal.

Det er også muligt at skrive måleraflæsning og havenummer på et papir og lægge det i postkassen ved Vraldhal. Man kan også bruge kontaktmailen til at indberette på.

Manglende eller for sen aflevering af aflæsningen medfører at der pålægges et gebyr på 100 kr.

Kassereren kan kontaktes på 40961619 for yderligere hjælp eller information.

Posted by fage

Høstfest 2016Høstfest 2016Høstfest 2016Høstfest 2016

Posted by fage

Referat

Fraværende Inger Lundsberg, Osmund Beck-Hansen

 1. Svar fra Midt- og Vestjyllands Politi med hensyn til vores ønske om fartbegrænsning til 20km/t i vores område.
  Da fartgrænsen ikke eksisterer i henhold til færdselsloven, rådede politiet os til an opsætte zone-anvisningsskilte. Det er sket

Vildt vejr

27 jul 2016
Posted by fage
Julestemning i nr. 101 - 24.7.16  hagl i 1/2 time 30
mm. ( is-skybrud). Allan og Rie : Fotos Rie

HaglHagl

Posted by fage

Referat

 1. Evaluering af Sct. Hansaften
  Fin aften med solskin, og taler Karin Houmann,
  og pavillon til grill og højtaler.
  Anskaffelse af pavillon  overvejes.

 2. Haver, der skal have påtale
  vil blive kontaktet.

Det er ganske vist -!

29 jun 2016
Posted by fage

Vi har huse, hvis ejere på grund af geografisk afstand til Vralden ikke kan tilse deres huse så tit – og derfor har aftale med andre om at føre lidt opsyn med tingene.

Og her er så lige, hvad et medlem oplevede, da han på denne måde ville tilse et hus:

Vandslangen var rullet ud, sat på den udvendige vandhane, der i øvrigt havde været lukket på stophane, ført ud af haven – og ind i en af nabohaverne, som på denne snedige måde blev vandet!

Ja, men – det er jo tyveri!

Plantemarkedet 2016

08 jun 2016
Posted by fage

Allan Nørgaard fotograferede til plante- og kræmmermarkedet i år:

Plantemarked 2016

Posted by fage

Referat:

Fraværende Osmund Beck-Hansen

 1. Sct. Hans
  Båltaler Karin Houmann kl. 20,30
  Bålet tændes af Osmund Beck- Hansen

Operation "Vandpyt"

22 maj 2016
Posted by fage

Til alle deltagere fra Vralden

Jeg vil gerne på Hjemmeværnes vejene udtrykke stor glæde for alles deltagelse i øvelse vandpyt 2016.

Alle aktører, Politi, Beredskab Hjemmeværn mm. har haft stor udbytte af dagen, hvilket ikke kunne løses uden jeres hjælp, jeg er godt klarover nogle har ydet en ekstra indsats ved at møde ind kl. 5.00 til morgen for at sminkes, og desværre kom til at vente.

Samtidig mistede man to mand der ”afgik ved døden” hvilket er et godt bevis på hvorfor det er vigtigt at tingene øves og øves igen og igen, dette må naturligvis helst ikke ske.

En del valgte på dagen at deltage, hvilket også er super godt, tusinde tak for jeres indsats!

Med venlig hilsen

Bo Eriksen
Premierløjtnant
Næstkommanderende
___________________________________________

Marinehjemmeværnsflotille 122 Thyborøn

Midt imellem

17 maj 2016
Posted by fage

På generalforsamlingen blev vi enige om at søge Struer Kommune om en ændring af vedtægterne, således at en have kun skulle være udbudt i 1 måned inden den kunne sælges til nogen, som bor udenfor Struer Kommune, i stedet for som hidtil 3.

Vi har nu fået svar og liggetiden er blevet ændret til 2 måneder.

Dette er indarbejdet i vedtægterne nu og i salgsinformationerne.

Brevet fra Struer Kommune ses her.

Sider