Bestyrelsesmøde 08-06-2018

 1. Sct. Hans. AF
  Status på arrangementet. Bl.a. er der ønsket to mikrofoner. Ok OSB.
  Der sælges mad og drikke da et par medlemmer har påtaget sig opgaven/ansvaret. Da der formentlig fortsat er afbrændingsforbud, sætter vi spørgsmål angående mulighed for bål.
  Der er ”båltale” kl. 20,30.

Persondataforordningen

EU-landene har vedtaget en fælles forordning om registrering af persondata. Det betyder at man skal vide hvilke data der er registret om én.

I kolonihaveforeningen "Fjordglimt" registrerer vi følgende om alle medlemmer: Medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer og eventuel email. Desuden registrerer vi hvilken jordlod man lejer og registrering af eventuelle bygninger pr. 2014. Desuden har vi rgistreret hvilke huse, der har en skorsten. Passive medlemmer er registreret uden angivelse af jordlod. Vi har ikke registreret personnumre.

Bestyrelsesmøde 2018-05-04

Referat

 1. Sct. Hans arrangement (AF)
  1. Taler
   Aftale med Benny Boysen.
  2. Grill
   Hvis udvalgte medlemmer vil påtage sig at arrangere grill og sælge pølser, øl og vand, vil foreningen sponsorere kul. 
  3. Salg af øl
   Se under punkt 2.
  4. Andet salg
   Se punkt 2.
  5. Bål:
   OM påtager sig ansvar for opgaven. AG spørger udvalgte ang heks
  6. Læ for ophold
   OM og SH undersøger og udarbejder forslag.
  7. Lydanlæ
   OSB leverer og opstiller som tidligere.
 2. Regnskab (SC)
  1. Honorarer til andre end bestyrelsesmedlemmer
   Fastsættes af bestyrelsen.
  2. Mangler i Vraldhal
   Annika anskaffer efter aftale med kasserer.

Affaldsindsamlingen

Affaldsindsamling 2018

Desværre måtte vi konstatere at kun nogle få medlemmer havde fundet anledning til at følge bestyrelsens opfordring til at deltage i affalds oprydningen søndag formiddag. Som det ses på billedet blev der dog opsamlet en del, - også meget udover den lille del, der ses på trillebøren. Vejret var fint, så vi nød efterfølgende den annoncerede forfriskning ved Vraldhal med tanker om, at det kunne være dejligt, hvis der var samme tilslutning som til standerhejsningen. Tænk lige på det næste gang vi kalder på hjælp, tak.

Vurderingsdatoer - § 10

Vurdering af huse finder sted følgende datoer i

I vintersæsonen:
08.11. – 06.12. – 03.01.19 – 07.02.19 – 07.03.19

Kontortider

Torsdage fra kl. 18:30 - 19:00 undtagen torsdag før sidste søndag i måneden.
Sidste søndag i måneden kl. 10.00 - 10:30
Torsdag den 11. april med kasserer
Søndag den 28. april med kasserer
Torsdag den 2. maj
Torsdag den 9. maj
Torsdag den 16. maj
Søndag den 26. maj

Bestyrelsesmøde 2018-04-12

Referat

 1. Bestyrelsens Konstituering og arbejdsfordeling
  • Formand AF:
   Kommunikation intern og ekstern, hushandler, udlejning af Vraldhal
  • Kasserer SC:
   Regnskab og budgetter
  • OM:
   Næstformand, formand for §10 udvalget, kloak, veje.
  • OSB
   Opsyn med legepladsen og Vraldhal
  • SH:
   Vand og kloak.
   Resten af punktet udsættes.

Generalforsamling 7. april 2018

 1. Valg af dirigent
  Grethe Hestbech blev og valgt.
 2. Valg af referent
  Ane-Marie Krabbe blev valgt.
 3. Valg af stemmetællere (3)
  Rita Kristensen, have 48, Henning Larsen, have 90, Solvejg Andersen, have 38
 4. Formandens beretning (bilag1)

Standerhejsning 2018

Standerhejsning 2018

Bestyrelsesmøde 2018.04.03

Referat

 1. Om referat af bestyrelsesmøder.
  Procedure for affattelse.
  Hvert punkt behandles færdigt på mødet til godkendelse.
  Procedure for arkivering.
  Dokumentet arkiveres digitalt (AF) og i papirform i mappen på kontoret (OSB).

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS