Posted by fage

Lidt information og vejledning om vores kloakker kan læses her.

Posted by fage

Referat

 

  1. Beslutningsreferat.
    Bestyrelsens beslutning angående ethvert punkt på dagsorden nedskrives og læses op til godkendelse inden overgang til næste punkt.

  2. Økonomi.
    Kassereren orienterede mundtligt. Regnskabet er overordnet tilfredsstillende.

Husk vandaflæsning

25 nov 2016
Posted by fage

Husk at aflæse vandforbrug inden 1. december.

Brug eventuelt Kontakt til indberetning eller send en mail til webmaster@fjordglimt.org.

Vigtigt

05 nov 2016
Posted by fage

Der har været anledning til at minde om, at hvis der er opstået problemer ude i vejene angående vand eller kloak, skal man kontakte bestyrelsen, inden der tilkaldes professionelt firma. Det er forudsætningen for, at udgifterne evt. kan afholdes af foreningen!

37 mænd og kvinder mætte af gule ærter - vel tillavet af Laura og
med hjælp fra Kirsten gik det flot.

Rie fotograferede

Gule ærter

Posted by fage

Referat

Standerstrygning

25 sep 2016
Posted by fage
Over 50 fremmødte i flot vejr. Foto Rie - have 101

Standerstrygning 2016

Standerstrygning 2016

Vandaflæsning

12 sep 2016
Posted by fage

Der kan aflæses vand fra nu og indtil 1. december.

Hvis vi kender din mailadresse har du fået en mail, der kan bruges til at indberette forbruget - ganske enkelt ved at besvare den. Check eventuelt dit spamfilter. Hvis du endnu ikke har fået en mail er det fordi vi ikke kender din mailadresse. Skriv den på et stykke papir sammen med havenummer og læg det i postkassen ved Vraldhal eller brug kontaktmailen.

Man kan få udleveret et aflæsningskort i kontortiderne i september. Derefter den 15., 22. og 29 oktober kl. 12:00 til 12:30 hos kassereren i Vraldhal.

Det er også muligt at skrive måleraflæsning og havenummer på et papir og lægge det i postkassen ved Vraldhal. Man kan også bruge kontaktmailen til at indberette på.

Manglende eller for sen aflevering af aflæsningen medfører at der pålægges et gebyr på 100 kr.

Kassereren kan kontaktes på 40961619 for yderligere hjælp eller information.

Posted by fage

Høstfest 2016Høstfest 2016Høstfest 2016Høstfest 2016

Posted by fage

Referat

Fraværende Inger Lundsberg, Osmund Beck-Hansen

  1. Svar fra Midt- og Vestjyllands Politi med hensyn til vores ønske om fartbegrænsning til 20km/t i vores område.
    Da fartgrænsen ikke eksisterer i henhold til færdselsloven, rådede politiet os til an opsætte zone-anvisningsskilte. Det er sket

Sider