Posted by fage

Referat

 1. Siden sidst
  Godkendelse af referat fra møde 9. februar 2017
  Godkendt
  Have med stort vandspild
Posted by fage

Det er vigtigt at melde adresseforandring og ændring af telefonnumre til foreningen ved at bruge kontaktmailen. Man kan selvfølgelig også ringe eller sende et almindeligt brev. Kun på den måde kan man sikre, at der kan gives besked, hvis der fx. er oversvømmelse i haven, fordi der er fejl på stophanen.

Regninger

26 feb 2017
Posted by fage

Så er der med visse forhindringer udsendt regninger til alle de, der har opgivet mailadresser til Webmaster.

Det betyder meget for foreningen at så meget som muligt kan udsendes på mail, fordi portoen er skammeligt dyr og fordi kommunikationen går væsentligt hurtigere.

Hvis du mener at have opgivet mailadresse, men ikke har fået noget tilsendt, vil det nok være en god idé at kontrollere spammappen. Er der ikke noget der heller, så kontakt Webmaster, for at finde ud af, om din mailadresse er rigtigt registreret.

Posted by fage

P&K-markedSå kan man godt sætte lidt ekstra til forspiring med henblik på plante- og kræmmermarkedet den 28. maj.

Posted by fage

Referat

 1. Godkendelse af referat fra d. 25.11.2017
  Godkendt
 2. Generalforsamling d. 01.04.17
  AG og Osmund, Ole er på valg. Alle er villig til genvalg

Posted by fage

Lidt information og vejledning om vores kloakker kan læses her.

Posted by fage

Referat

 

 1. Beslutningsreferat.
  Bestyrelsens beslutning angående ethvert punkt på dagsorden nedskrives og læses op til godkendelse inden overgang til næste punkt.

 2. Økonomi.
  Kassereren orienterede mundtligt. Regnskabet er overordnet tilfredsstillende.

Husk vandaflæsning

25 nov 2016
Posted by fage

Husk at aflæse vandforbrug inden 1. december.

Brug eventuelt Kontakt til indberetning eller send en mail til webmaster@fjordglimt.org.

Vigtigt

05 nov 2016
Posted by fage

Der har været anledning til at minde om, at hvis der er opstået problemer ude i vejene angående vand eller kloak, skal man kontakte bestyrelsen, inden der tilkaldes professionelt firma. Det er forudsætningen for, at udgifterne evt. kan afholdes af foreningen!

37 mænd og kvinder mætte af gule ærter - vel tillavet af Laura og
med hjælp fra Kirsten gik det flot.

Rie fotograferede

Gule ærter

Sider