Regninger

Der er nu udsendt regninger til alle, som har opgivet en mailadresse til foreningen.

Hvis du ikke har modtaget, bør du kikke i dit spamfilter, og finder du den heller ikke her, kan du henvende dig til webmaster@fjordglimt.org og få checket din mailadresse og få tilsendt igen.

Hvis du ikke tidligere har opgivet mailadresse er du velkommen til at meddele den snarest muligt og få tilsendt din regning på mail.

De pt. 55, som ikke har opgivet mailadresse vil få regningen tilsendt med PostNord sammen med generalforsamlingsindkaldelsen senere på måneden.

Bestyrelsesmøde 2018.02.12

Dagsorden

Valg til bestyrelsen.

Søren Christensen og Inger Lundsberg er på valg

 

Søren modtager genvalg, men Inger ønsker ikke genvalg.

Generalforsamling 07.04.18.

Udsendelse af dagsorden.

Aftale med dirigent.

Køkkenhjælp

Indkøb

Mikrofon

Åbning af Vraldhal og tilretning af lokale.

 

AG og Søren udsender dagsorden.

AG laver aftale.

Bestyrelsen klarer det selv.

Inger og Ole forbereder indkøb.

Osmund har booket udstyret.

AG og Osmund klargør og åbner døren kl 9.

Jens Fage registrerer

Bestyrelsens forslag til generalforsamling.

(AF) Tvungen brandforsikring.

(SC) Honorar til bestyrelsesmedlemmer.

Evt. andet

 

Ag formulerer forslag.

Honorar til formand og kasserer forøges med 1000,-

Øvrige bestyrelsesmedlemmer forøges med hver 500,-

(SC) Regnskab 2017

Søren fremlagde og gennemgik et tilfredsstillende regnskab.

(SC) Budget 2018

Gennemgået og godkendt.

(AF) Festudvalg.

Vi har aktuelt ingen festudvalg.

Plan for økonomi ved kommende arrangementer.

 

Inger og Ole aftaler revision af festudvalgskassen sammen med Laura. Afventer derefter generalforsamlingen for evt dannelse af nyt festudvalg.

(OM) Vedligehold af veje.

Overvejelse angående forbedring af vores nuværende procedure.

 

Vi forbereder i marts forsøg sammen med kommunen med vej 2 med vejprofil og knust beton.

(SC) Ansættelse af ny vejmand

Der er kommet  adskillige henvendelser.

 

 

Vi indkalder til møde med haverne nr 49 og 160 mhp at aftale arbejdet.

(AF) Standerhejsning d. 09.04 Nye standere er bestilt.

Køkkenhjælp

Indkøb

 

Vi søger hjælp udefra vedr. indkøb anretning og oprydning.

 

Eventuelt

(OM) Opsætning af hylder i skuret.

Dato for næste bestyrelsesmøde.

Kontortider med kasserer

 

Villy og Ole rydder op og indretter.

Tirsdag d 3 april kl  14 i Vraldhal.

5/4, 12/4, 19/4, 29/4, 3/5 og 27/5 eller iflg aftale med kasserer.

Største tomat i 2017???

Hans og Lydia i have 83 har i sommeren 2017 avlet en tomat på 1200g.

Ingen højere?

Huller i vejene

Jo, da – vi har alle opdaget det – !

Vejenes tilstand er den værste i mange år.

Årsagen er selvfølgelig meget regn - og at trafikken i vores område hele tiden forøges, også i vinterperioden!

Desværre er der ikke så meget at gøre lige nu, idet afhøvling af vejene skal foregå, når de har nået en bestemt tørhedsgrad! Det vil tidligst være i april/maj!

Vejmand

Fra 1. januar 2018 mangler foreningen en vejmand til at tage sig af den daglige vedligeholdlse af vejene i kolonihaveforeningen.

Har det interesse kan du snarest kontakte Søren Christensen på telefon 40961619. Der udbetales honorar for opgaven.

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 27. sep. 2017

Referat

  1. Nye standere
    Der skal indkøbes nye standere med logo
    Formanden undersøger priser
  2. Status angående haver til salg
    Orientering

Frækt tyveri

I en af de haver, der har været til salg er der sket følgende:

Formodentligt fordi, det anses for OK at gå ind i en have, der er annonceret til salg, har nogen benyttet sig af det til at stjæle tomater og plukke georginer og pæoner!

Ikke nok med det: Tyven har åbenbart syntes så godt om blomsterne, at han/hun er vendt tilbage og har gravet planterne op og fjernet dem!!

Uhørt frækt - og alt for nemt!

Standerstrygning

Med god tilslutning blev standeren strøget og efterfølgende var der hyggeligt samvær i Vraldhal med dejlig mad.

standerstrygning 2017

standerstrygning 2017

Så kommer vi på

TV-udsendelsen fra Fjordglimt bliver udsendt på TV MIDT-VEST Mokka torsdag d. 26. oktober kl. 19.55.

Serien om kolonihaver er begyndt og kan findes på https://www.tvmidtvest.dk/mokka

Skal det virkelig se sådan ud?

Det spørgsmål har flere medlemmer stillet, efter de har være forbi have 174, som brændte i april.

Struer Kommune har haft en entrepenør på oprydningen, og man kan se at der ikke er sket noget i den sidste tredjedel af haven, hvor der også er faldet asbestholdigt eternit.

Bestyrelsens svar er foreløbig: Det håber vi ikke.

Der har været afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde og en anmodning om et møde på stedet er fremsendt til kommunen.

Struer Kommune har nu svaret på vores henvendelse, at det skal det sådan set. Se svaret her.

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS