Petanque

09 maj 2016
Posted by fage

Så er vi nogle stykker som har bestemt at på torsdage fremover (hvis vejret tillader) spiller petanque på banerne v. Vraldhal kl. 10,30.

Alle kan komme og vi vil hjælpe de som ikke kender spillet.   

Hilsen Kirsten, Rie, Allan m.fl.

Posted by fage

Dagsorden

 1. Marinehjemmeværnets øvelse d. 21. Maj
 2. Vejskilte
 3. Eventuelt
Posted by fage

Referat

 1. Konstituering af bestyrelsen
  Inger Lundsberg påtager sig ansvaret som sekretær, med ansvar for referater og arkivering.
  Øvrige medlemmer fortsætter som hidtil:
  Anne Grete Fage – formand
  Ole Maach – næstformand og §10
  Søren Christensen – kasserer
  Osmund Bech-Hansen – bestyrelsesmedlem
Posted by fage

Formand Anne Grete Fage bød velkommen.

Posted by fage

Marinehjemmeværnsflotille 122 afholder sammen med andre militære enheder øvelse lørdag den 21. maj 2016. Øvelsen afholdes i området Struer Havn, Vralden samt farvandet mellem Venø og Struer.

Som en del af øvelsen vil der i farvandet ud for Vralden opstå en eksplosionsagtig brand i et fartøj med voldsom, giftig røgudvikling til følge. Politi og hjemmeværnspoliti forventes at ville foretage evakuering af dele af Vralden.

Posted by fage
Bank 1.1. 2015     59.610,65
Indtægter     20.783,24
  Loppemarked 2.920,00  
  Høstfest, tilskud 4.900,00  
  Høstfest, tilmeldte

UPS!!!

08 mar 2016
Posted by fage

Der var vi ikke så smarte.
På regningerne, som er sendt ud, mangler der et tal i kreditoroplysningerne.
Der står 8727270. Hvis man bruger det får man at vide at kreditor ikke eksisterer. Der skulle have stået
87272702
Når man bruger det, går det meget bedre.

Webmaster påtager sig det fulde ansvar for det bøvl fejlen måtte medføre.

Posted by fage

Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 2. april 2016 kl. 9:30 i Vraldhal.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Regnskab for 2015

01 mar 2016
Posted by fage

Regnskab “Fjordglimt” 2015.

Posted by fage

Referat

 1. Generalforsamling d. 02.04.16
  Indkaldelse
  Dagsorden efter vedtægter
  Kassereren, Søren Christensen, er på valg. Er villig til genvalg.
  Henning Larsen er på valg. Ønsker ikke genvalg.
  De praktiske arbejdsopgaver blev fordelt!
 2. 2. Forslag på generalforsamlingen fra bestyrelsen:
  Reducering af ventetid på huskøb for købere fra andre kommuner end Struer!

Sider