Posted by fage

Referat:

 1. Siden sidst.
  a)    Have 135 er solgt. Vraldhal er udlejet d 14. og 21. nov. Varmeveksleren tændes med nuværende temperaturer ca 2 timer før salen skal bruges.
  b)    Påtaler og opfølgning: Bestyrelsen undersøger mulighed for at opsige et lejemål.
  c)    Vinterlukning af Vraldhal: Der lukkes  for vand og vandinstallationer tømmes efter sidste $udlejning. Der opsættes som tidl. år el-varmeblæser i opvaskemaskinen.
  d)    Julearrangement med festudvalget og § 10 udvalget:
  Afholdes onsdag d 18. nov. Evaluering vedr. §10 udvalg og bestyrelsen    begynder kl.17.
Posted by fage

Struer Kommune har informeret bestyrelsen om, at de omsider har fået tilladelse fra Kystdirektoratet til at sandfodre ud for stedet, hvor skrænten skrider (v. Ejgils skrænt). De er opmærksomme på, at der begyndende plantevækst, som de vil forsøge at skåne - og har også planer om at gentage manøvren, hvis det skulle vise sig nødvendigt.
I foreningen glæder vi os meget over beslutningen!

Posted by fage

Dagsorden

 1. Siden sidst

  En have (nr. 178) er solgt og aktuelt er der er forespørgsler (på 135) så der er fortsat købsinteresser.  

  Elforbruget med tændt varmepumpe på dagen med de gule ærter var 34 kWh. Altså ikke et markant merforbrug til opvarmning (relateret til mulig udlejning i november og marts).

Standerstrygning

27 sep 2015
Posted by fage

Stander

Søndag d. 27.09. kl. 10.30 blev standeren strøget
Standerstrygning 2015

Posted by fage

Referat:

 1. Siden sidst, bl.a.:
  a) Vedligehold af vejene – med undtagelse af høvling,  søges fremover vedligeholdt af Livbjerggård.
  Grus lægges ved have nr. 109 og alle ujævnheder fjernes på vej 1.
  b) Misligholdte haver
  Vi sender en  skriftlig påtale med angivet frist
  c) Høstfest
  Igen en succes med 46 deltagere.

Sa' du gul' ærter

06 sep 2015
Posted by fage

Høstfesten 2015

05 sep 2015
Posted by fage

Fra høstfesten, som 45 feststemte mennesker havde fornøjelsen at deltage i.

Alt var bare godt: musikken, maden, stemningen, indslag af sange og historier.

Fra en deltager (Allan, som også fotograferede)

Høstfesten 2015 Høstfesten 2015 Høstfesten 2015 Høstfesten 2015 Høstfesten 2015

Posted by fage

Referat

 1. Siden sidst
  Have nr. 124 og 33 er solgt.
  Det er aftalt at foreslå en pris kr. 50 for leje af trailer fra næste års generalforsamling.
  Lejeaftalen for Vraldhal skal overholdes fra kl. 9-9. Vores sædvane med at udlev nøgle dagen før hvis der ikke er udlejning kan fortsætte på bestyrelsens betingelser - altså med mulighed for at forberede borddækning aftenen før fra eks kl. 19. Hvis lejer ønsker at benytte grill skal dette aftales og grillen sættes frem og på betingelse at den rengøres efter brug. Der må ALDRIG gives lejer adgang til depotet.
  Vej 1 skal besigtiges og muligheder for bortledning af vand ved nr. 7 skal afdækkes.
  Den nye tilbygning ved Vraldhal benævnes fremover ”verandaen” og skal være til brug for alle brugere af Vraldhal.
  Vedr. afhøvling af veje: Vi afventer udviklingen for behov, men vejenes tilstand har hidtil været tilfredsstillende.
  Vedr. skrænten mod fjorden: Vi ønsker info vedr. fremtidig pleje og evt. tiltag fra myndigheder.

Uplejede haver

04 aug 2015
Posted by fage

Vi har passeret 1. august -!

Nu er det tiden, hvor hækken skal være klippet. Desuden skal der være fjernet ukrudt på vejen uden for hækken.

Inden for hækken skal græs og andet være klippet, så naboerne ikke generes af frø, der spreder sig.

Vi vil lige gøre opmærksom på, at bestyrelsen iflg. vores ordensregler har mulighed for at få din have ordnet af professionelle på din regning. Vi vil tage stilling til, om det er nødvendigt ca. 20. august.

Nogle (få) haver gør sig bemærket ved, at de indeholder ”rod” – hvad andre medlemmer ikke har undladt at gøre bestyrelsen opmærksom på - !

Det er vel ikke din have - ?

Har du et problem – sygdom m.v. – der har forårsaget, at haven midlertidigt ikke er passet på de ovennævnte punkter, kan du kontakte § 10 eller bestyrelsen.

Posted by fage

Referat:

Afbud fra Osmund Beck-Hansen

 1. Siden sidst

  a) Der har været anledning til at understrege, at leje af Vraldhal gælder fra kl. 9 på udlejningsdagen til kl. 9. næste dag.  Hvis det er muligt for lejeren at få adgang til faciliteterne før, sker det udelukkende på bestyrelsens betingelser.
  Udlånt grill skal afleveres rengjort efter brug.

  b) Fornyet omgang afhøvling af veje sidst i august aftales med kommunen. Desuden ønsker bestyrelsen en afklaring på, hvem der er ansvarlig for klipning af buskadset på kommunens grund langs Vestvejen (AF)

  c) Den ny veranda på Vraldhal nærmer sig sin afslutning. Stor tak til dem, der har deltaget i dette arbejde til gavn for foreningen.

  d) Problemer med skader på foreningens trailer efter udlån, hvor skadevolderen ikke vil erkende sit ansvar, har medført, at bestyrelsen ser sig nødsaget til  for fremtiden at opkræve 50 kr. i leje.

Sider