Der bygges

28 jul 2015
Posted by fage

rygerskjulrygerskjul

Se min have

17 jul 2015
Posted by fage

For nogle år siden lavede vi en mulighed for at man kan vise sin have her på websiderne.

Indtil videre har det ikke været meget brugt, men vi kan kun opfprdre til at man enten sender 2-3 billeder til webmasteren eller via Kontakt beder om at få taget billeder - det gør vi oså gerne.

I dag er der kommet billeder fra have 164 og de er straks lagt op på siderne. Klik på billedet for at se mere.

Posted by fage

Plante- og kræmmermarkedet blev afviklet i fantastisk fint vejr, når man tager de foregående dage og samme dags aften i betragtning.

Der var mange boder med stort udvalg og mange kunder.

Komiteens solide forarbejde gjorde sit til at det blev en god dag.

Kræmmermarked 2015Kræmmermarked 2015

Posted by fage

Referat:

 1. Sct. Hansfest
  Der blev lavet en arbejdsfordeling mellem bestyrelsesmedlemmerne.
 2. Siden sidst.
  En haveejer har som følge af en dyr reparation af stophanen påpeget fordelen ved at have forsikret ikke blot ud- og indvendige rørskader, men også skader på stikledninger.
  En reparation af stikledning på kloak har klart vist, at vores regler angående havelejernes ansvar skal strammes op.
  Situationen omkring privat skur opstillet på fællesarealet er ikke afklaret
  Kassereren kan kun træffes på tlf. 40961619.
  Drøftelse af gulvniveau for overdækket terrasse i forhold til beboelse. Bestyrelsen er enige om, at vi ikke har specifikke regler desangående, men understreger samtidig, at beboelseshuset til enhver tid skal kunne lukkes fuldstændig af fra overdækket område.
  Bestyrelsen arbejder på at få oplysning om, hvorvidt de eksisterende telefonbokse stadig har et formål.
  Maling af Vraldhal forventes påbeg om ca én uge
 3. Drøftelse af forholdene på P-pladserne, bl.a med hensyn til vandafledningsproblemer.
  Etablering af dræn ved have 9 og 109 overvejes, men best er usikker på udførelse og virkning. En fjernelse af vejbump vil formentlig reducere større samlinger af regnvand.
 4. Håndtering af varmepumpe i forbindelse med udlejning.
  Bestyrelsen undersøger, om det er muligt pr. automatik at sikre sig nedlukning på systemet.
  Ligeledes overvejes et gebyr til el-forbrug ved udlejning udenfor sæsonen.
 5. Eventuelt
  intet at bemærke.

Næste møde aftalt til mandag d 3. aug kl 16.

Post på Vralden

06 maj 2015
Posted by fage

Postmesteren har været på besøg og har nu endeligt konfirmeret placeringen af vores postkasser på pladsen ved Vraldhal, så der skulle ikke gerne fremover være problemer med omadressering til en adresse på Vralden - forudsat selvfølgelig at man har fået etableret en postkasse. Ønske om postkasse kan indsendes via Kontakt eller ved henvendelse i kontortiden.

Posted by fage

Referat:

 1. Bestyrelsens endelige konstituering.
  Ole Maach blev valgt til næstformand.

 2. Status for godkendelse og den planlagte overdækning.
Posted by fage

På grundlag af vedtægts- og ordensregelændringer, som blev vedtaget på generalforsamlingen, er deklarationen for kolonihaveforeningens område nu aflyst.

Aflysningsdokumentet kan ses her.

Posted by fage

Referat af generalforsamling 28.-03.-15.

1. valg af dirigent.

Grethe Hestbæk blev valgt som ordstyrer og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. valg af referent.

Solveig Andersen have nr.38 blev valgt.

3. valg af stemmetællere.

Rita Kristensen  Rie Krabbe  Birthe Trillingsgård. blev valgt

4. Formandens beretning:          

Posted by fage
Dagsorden:

1) Bestyrelsens konstituering. 2) Evaluering af generalforsamling 3) St. Hans. 4) Rygerlounge

Posted by fage

Efter generalforsamlingen i dag er vedtægter og ordensregler blever opdateret og kan ses i deres endelige form her:

Deklarationen vil herefter i følge aftale med Struer Kommune blive aflyst.

Sider