Standerstrygning

Med god tilslutning blev standeren strøget og efterfølgende var der hyggeligt samvær i Vraldhal med dejlig mad.

standerstrygning 2017

standerstrygning 2017

Så kommer vi på

TV-udsendelsen fra Fjordglimt bliver udsendt på TV MIDT-VEST Mokka torsdag d. 26. oktober kl. 19.55.

Serien om kolonihaver er begyndt og kan findes på https://www.tvmidtvest.dk/mokka

Skal det virkelig se sådan ud?

Det spørgsmål har flere medlemmer stillet, efter de har være forbi have 174, som brændte i april.

Struer Kommune har haft en entrepenør på oprydningen, og man kan se at der ikke er sket noget i den sidste tredjedel af haven, hvor der også er faldet asbestholdigt eternit.

Bestyrelsens svar er foreløbig: Det håber vi ikke.

Der har været afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde og en anmodning om et møde på stedet er fremsendt til kommunen.

Struer Kommune har nu svaret på vores henvendelse, at det skal det sådan set. Se svaret her.

Bestyrelsesmøde 2017.08.10

Til stede: Anne Grete Fage (AG), Ole Maach (OM), Søren Christensen (SC), Osmund Beck-Hansen (OBH)

Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt

 2. Godkendelse af referat fra kommende møder.
  Referat godkendes på mødet og eftersendes på mail

 3. Status vedr. salg af huse
  --
  Ingen huse til salg for nuværende, men der er efterspørgsel.  AG orienterede om hushandel vedr. have 107, der har fået lov til at lave udkørsel til fordelingsvejen-
  Til efterretning.

Angrebet af brændende bil

Jens Ringsteds bilJens Ringsted sad i aftes ret sent og så fjernsyn, da der pludselig lød et brag. Han kiggede ud, og så sin bil stå umiddelbart uden for vinduet – med lyset tændt – kørt imod hjørnet af kolonihavehuset. Da den også begyndte at brænde, fik han travlt med haveslange og vand – og brandvæsenet blev tilkaldt.

Bilen havde samme dag været på værksted og vist nok fået ordnet noget med selvstarteren –

Bilen er totalt udbrændt, huset har fået en skramme!

Klik på billedet for at se en større version.

Grisefest

Billeder fra en ualmindelig vellykket grisefest den 5. august

Grisefest

Oprydning efter branden i have 174

Struer Kommune meddeler:

Den kommunale del af oprydningsarbejdet efter branden på Vralden går i gang i uge 32/33. Jeg ved godt, at det har været et stort ønske for mange af jer, at starte ophold, havearbejde og livet i kolonihaven meget tidligere, men desværre har det ikke været muligt for entreprenør, at starte oprydningsarbejdet inden sommerferien.  Entreprenør forventer at oprydningsarbejdet kommer til at tage en uge.

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående, så er I meget velkomne til at kontakte mig. Mine kontaktoplysninger står nedenfor.

Opbakning fra Kristen Touborg

Vi har modtaget følgende bidrag fra Inger Graversen, tidligere medlem af vores forening – og i en del år sekretær for bestyrelsen:

På et tidspunkt, hvor Fjordglimts 25-års kontrakt med Struer Kommune var ved at udløbe – og kommunevalget nærmede sig – og kommunen ikke var villig til at gøre vores haver varige, besluttede bestyrelsen at smede mens jernet var varmt.

Vi inviterede Kristen Touborg til et lille møde , hvor vi bad ham om at hjælpe os. På det tidspunkt var Svend Auken miljøminister – og varm tilhænger af kolonihavetanken.

Kristen Touborg lovede at hjælpe os og sagde ordret: ”A ska’ tale med Svend og stille spørgsmål til ham i spørgetiden.”

Resultat: Svend Auken ringede simpelthen til vores daværende borgmester, Leif Sørensen, og sagde ”hvad er nu det, en socialdemokratisk borgmester, der ikke støtter kolonihavetanken”.

Borgmesteren blev lidt sur, men vores kolonihaver blev gjort varige – takket være Kristen Touborg (og Svend Auken).

Tak til Inger Graversen.

Lad det være vores forenings mindeord om Kristen Touborg – og for den sags skyld også Svend Auken. Dato for etablering af Fjordglimt som varigt område er 31. oktober 2001. Vi er meget taknemmelige over, at de påtog sig et ansvar for et godt udfald af den sag, men en bestyrelse, der troede på sagen og gjorde en indsats, skal heller ikke glemmes!

Anne  Grete Fage

TV-MidtVest

tvmv

Tak til dem, der brugte tid til at snakke med disse herrer i dag.

Når vi kender tidspunktet for udsendelse på TV-MidtVest vil det blive annonceret her og i udhængsskabene.

Bestyrelsesmøde 26.06.2017

Referat

 

1.  godkendelse af referat fra 18 maj 2017
2.  Status vedr. salg af huse;
afventer salg til udenbys
A . Sankt Hans aften : fin aften

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS