Operation "Vandpyt"

22 maj 2016
Posted by fage

Til alle deltagere fra Vralden

Jeg vil gerne på Hjemmeværnes vejene udtrykke stor glæde for alles deltagelse i øvelse vandpyt 2016.

Alle aktører, Politi, Beredskab Hjemmeværn mm. har haft stor udbytte af dagen, hvilket ikke kunne løses uden jeres hjælp, jeg er godt klarover nogle har ydet en ekstra indsats ved at møde ind kl. 5.00 til morgen for at sminkes, og desværre kom til at vente.

Samtidig mistede man to mand der ”afgik ved døden” hvilket er et godt bevis på hvorfor det er vigtigt at tingene øves og øves igen og igen, dette må naturligvis helst ikke ske.

En del valgte på dagen at deltage, hvilket også er super godt, tusinde tak for jeres indsats!

Med venlig hilsen

Bo Eriksen
Premierløjtnant
Næstkommanderende
___________________________________________

Marinehjemmeværnsflotille 122 Thyborøn

Midt imellem

17 maj 2016
Posted by fage

På generalforsamlingen blev vi enige om at søge Struer Kommune om en ændring af vedtægterne, således at en have kun skulle være udbudt i 1 måned inden den kunne sælges til nogen, som bor udenfor Struer Kommune, i stedet for som hidtil 3.

Vi har nu fået svar og liggetiden er blevet ændret til 2 måneder.

Dette er indarbejdet i vedtægterne nu og i salgsinformationerne.

Brevet fra Struer Kommune ses her.

Petanque

09 maj 2016
Posted by fage

Så er vi nogle stykker som har bestemt at på torsdage fremover (hvis vejret tillader) spiller petanque på banerne v. Vraldhal kl. 10,30.

Alle kan komme og vi vil hjælpe de som ikke kender spillet.   

Hilsen Kirsten, Rie, Allan m.fl.

Posted by fage

Dagsorden

 1. Marinehjemmeværnets øvelse d. 21. Maj
 2. Vejskilte
 3. Eventuelt
Posted by fage

Referat

 1. Konstituering af bestyrelsen
  Inger Lundsberg påtager sig ansvaret som sekretær, med ansvar for referater og arkivering.
  Øvrige medlemmer fortsætter som hidtil:
  Anne Grete Fage – formand
  Ole Maach – næstformand og §10
  Søren Christensen – kasserer
  Osmund Bech-Hansen – bestyrelsesmedlem
Posted by fage

Formand Anne Grete Fage bød velkommen.

Posted by fage

Marinehjemmeværnsflotille 122 afholder sammen med andre militære enheder øvelse lørdag den 21. maj 2016. Øvelsen afholdes i området Struer Havn, Vralden samt farvandet mellem Venø og Struer.

Som en del af øvelsen vil der i farvandet ud for Vralden opstå en eksplosionsagtig brand i et fartøj med voldsom, giftig røgudvikling til følge. Politi og hjemmeværnspoliti forventes at ville foretage evakuering af dele af Vralden.

Posted by fage
Bank 1.1. 2015     59.610,65
Indtægter     20.783,24
  Loppemarked 2.920,00  
  Høstfest, tilskud 4.900,00  
  Høstfest, tilmeldte

UPS!!!

08 mar 2016
Posted by fage

Der var vi ikke så smarte.
På regningerne, som er sendt ud, mangler der et tal i kreditoroplysningerne.
Der står 8727270. Hvis man bruger det får man at vide at kreditor ikke eksisterer. Der skulle have stået
87272702
Når man bruger det, går det meget bedre.

Webmaster påtager sig det fulde ansvar for det bøvl fejlen måtte medføre.

Posted by fage

Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 2. april 2016 kl. 9:30 i Vraldhal.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Sider