Opbakning fra Kristen Touborg

Vi har modtaget følgende bidrag fra Inger Graversen, tidligere medlem af vores forening – og i en del år sekretær for bestyrelsen:

På et tidspunkt, hvor Fjordglimts 25-års kontrakt med Struer Kommune var ved at udløbe – og kommunevalget nærmede sig – og kommunen ikke var villig til at gøre vores haver varige, besluttede bestyrelsen at smede mens jernet var varmt.

Vi inviterede Kristen Touborg til et lille møde , hvor vi bad ham om at hjælpe os. På det tidspunkt var Svend Auken miljøminister – og varm tilhænger af kolonihavetanken.

Kristen Touborg lovede at hjælpe os og sagde ordret: ”A ska’ tale med Svend og stille spørgsmål til ham i spørgetiden.”

Resultat: Svend Auken ringede simpelthen til vores daværende borgmester, Leif Sørensen, og sagde ”hvad er nu det, en socialdemokratisk borgmester, der ikke støtter kolonihavetanken”.

Borgmesteren blev lidt sur, men vores kolonihaver blev gjort varige – takket være Kristen Touborg (og Svend Auken).

Tak til Inger Graversen.

Lad det være vores forenings mindeord om Kristen Touborg – og for den sags skyld også Svend Auken. Dato for etablering af Fjordglimt som varigt område er 31. oktober 2001. Vi er meget taknemmelige over, at de påtog sig et ansvar for et godt udfald af den sag, men en bestyrelse, der troede på sagen og gjorde en indsats, skal heller ikke glemmes!

Anne  Grete Fage

TV-MidtVest

tvmv

Tak til dem, der brugte tid til at snakke med disse herrer i dag.

Når vi kender tidspunktet for udsendelse på TV-MidtVest vil det blive annonceret her og i udhængsskabene.

Bestyrelsesmøde 26.06.2017

Referat

 

1.  godkendelse af referat fra 18 maj 2017
2.  Status vedr. salg af huse;
afventer salg til udenbys
A . Sankt Hans aften : fin aften

Flere billeder fra Sankt Hans aften

Sankt Hans 2017Sankt Hans 2017

Sankt Hans 2017

Sankt Hans 2017

Årets kræmmermarked

Kræmmermarked maj 2017

Husk brandforsikringen

Er bygningerne i din have brandforsikrede. Det er vigtigt at have styr på den sag, både for at kunne genopbygge og for eventuelt at kunne få ryddet uden at stå med en stor regning bagefter. Vi har hørt om adskillige, som overvejer at udskifte deres asbestholdige eternittage, og det er en rigtig god idé.

I denne weekend var den gal igen, heldigvis blev skaderne begrænsede på grund af en hurtig indsats. Redskabskuret i have 105 brændte og det havde heldigvis ikke eternittag. Allan have 101 fotograferede.

have105

Bestyrelsesmøde 18.05.17

Referat 

 1. Siden sidst
  Godkendelse af referat fra sidste møde
  Problemer med parkeringsregler
  Reglerne er blevet opfrisket for nogle medlemmer
  Status på forløb af medlemsfremmøde ved arbejdsopgaver.
  Vi må desværre konstatere der er for lidt opbakning

Brand i have 174

Tirsdag den 18 april om eftermiddagen opstod der brand i huset i have 174.

Brand i have 174

Standerhejsning 2017

Vores allestedsnærværende fotograf, Allan fra have 101, var også med til standerhejsnng i år.

Standerhejsning 2017

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS