Generalforsamling 2017

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 1. april 2017 kl. 9:30 i Vraldhal 

Der var et fremmøde på knap 90. Heraf 57 stemmeberettigede.

 1. Valg af dirigent
  Grethe Hestbech blev valgt uden modkandidater. 
 2. Valg af referent
  Osmund blev valgt.
 3. Valg af stemmetællere (3) 
  Henning, Birthe T og Lydia blev valgt (alle valg blev dog senere foretaget med klapsalver).
 4. Formandens beretning (bilag 1)
  Beretningen blev godkendt med applaus.

Fodring af vildkatte - et indlæg

De fleste mennesker bliver bløde om hjertet når de ser en lille sulten og forhutlet vildkat. Det pirrer vores omsorgsgen og det er svært at lade fornuften sejre. Vi begynder derfor at fodre katten. Katten bliver hurtigt til mange, 8 stk. pr. 1 stk. hunkat i gennemsnit om året - så har vi balladen. Når der er mange katte i et område er sandsynligheden for at, et katteliv bliver til et hundeliv stort. Katte aids, kronisk øjenbetændelse etc. bliver mange af disse kattes skæbne.

Bestyrelsesmøde 16. marts 2017

Referat

 1. Siden sidst
  Godkendelse af referat fra møde 9. februar 2017
  Godkendt
  Have med stort vandspild

Adresser og telefonnumre

Det er vigtigt at melde adresseforandring og ændring af telefonnumre til foreningen ved at bruge kontaktmailen. Man kan selvfølgelig også ringe eller sende et almindeligt brev. Kun på den måde kan man sikre, at der kan gives besked, hvis der fx. er oversvømmelse i haven, fordi der er fejl på stophanen.

Regninger

Så er der med visse forhindringer udsendt regninger til alle de, der har opgivet mailadresser til Webmaster.

Det betyder meget for foreningen at så meget som muligt kan udsendes på mail, fordi portoen er skammeligt dyr og fordi kommunikationen går væsentligt hurtigere.

Hvis du mener at have opgivet mailadresse, men ikke har fået noget tilsendt, vil det nok være en god idé at kontrollere spammappen. Er der ikke noget der heller, så kontakt Webmaster, for at finde ud af, om din mailadresse er rigtigt registreret.

Plante- og kræmmermarked

P&K-markedSå kan man godt sætte lidt ekstra til forspiring med henblik på plante- og kræmmermarkedet den 28. maj.

Bestyrelsesmøde 9.2.17

Referat

 1. Godkendelse af referat fra d. 25.11.2017
  Godkendt
 2. Generalforsamling d. 01.04.17
  AG og Osmund, Ole er på valg. Alle er villig til genvalg

Om kloakkerne på Vralden

Lidt information og vejledning om vores kloakker kan læses her.

Bestyrelsesmøde d. 25. november 2016

Referat

 

 1. Beslutningsreferat.
  Bestyrelsens beslutning angående ethvert punkt på dagsorden nedskrives og læses op til godkendelse inden overgang til næste punkt.

 2. Økonomi.
  Kassereren orienterede mundtligt. Regnskabet er overordnet tilfredsstillende.

Husk vandaflæsning

Husk at aflæse vandforbrug inden 1. december.

Brug eventuelt Kontakt til indberetning eller send en mail til webmaster@fjordglimt.org.

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS