Bestyrelsesmøde 9.2.17

Referat

 1. Godkendelse af referat fra d. 25.11.2017
  Godkendt
 2. Generalforsamling d. 01.04.17
  AG og Osmund, Ole er på valg. Alle er villig til genvalg

Om kloakkerne på Vralden

Lidt information og vejledning om vores kloakker kan læses her.

Bestyrelsesmøde d. 25. november 2016

Referat

 

 1. Beslutningsreferat.
  Bestyrelsens beslutning angående ethvert punkt på dagsorden nedskrives og læses op til godkendelse inden overgang til næste punkt.

 2. Økonomi.
  Kassereren orienterede mundtligt. Regnskabet er overordnet tilfredsstillende.

Husk vandaflæsning

Husk at aflæse vandforbrug inden 1. december.

Brug eventuelt Kontakt til indberetning eller send en mail til webmaster@fjordglimt.org.

Vigtigt

Der har været anledning til at minde om, at hvis der er opstået problemer ude i vejene angående vand eller kloak, skal man kontakte bestyrelsen, inden der tilkaldes professionelt firma. Det er forudsætningen for, at udgifterne evt. kan afholdes af foreningen!

Gule ærter

37 mænd og kvinder mætte af gule ærter - vel tillavet af Laura og
med hjælp fra Kirsten gik det flot.

Rie fotograferede

Gule ærter

Bestyrelsesmøde 22. sep. 2016

Referat

Standerstrygning

Over 50 fremmødte i flot vejr. Foto Rie - have 101

Standerstrygning 2016

Standerstrygning 2016

Vandaflæsning

Der kan aflæses vand fra nu og indtil 1. december.

Hvis vi kender din mailadresse har du fået en mail, der kan bruges til at indberette forbruget - ganske enkelt ved at besvare den. Check eventuelt dit spamfilter. Hvis du endnu ikke har fået en mail er det fordi vi ikke kender din mailadresse. Skriv den på et stykke papir sammen med havenummer og læg det i postkassen ved Vraldhal eller brug kontaktmailen.

Man kan få udleveret et aflæsningskort i kontortiderne i september. Derefter den 15., 22. og 29 oktober kl. 12:00 til 12:30 hos kassereren i Vraldhal.

Det er også muligt at skrive måleraflæsning og havenummer på et papir og lægge det i postkassen ved Vraldhal. Man kan også bruge kontaktmailen til at indberette på.

Manglende eller for sen aflevering af aflæsningen medfører at der pålægges et gebyr på 100 kr.

Kassereren kan kontaktes på 40961619 for yderligere hjælp eller information.

Billeder fra høstfesten

Høstfest 2016Høstfest 2016Høstfest 2016Høstfest 2016

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS