Posted by fage

Dagsorden:

 1. Generalforsamling 28.03.
  1. Fordeling af arbejdsopgaver.
   Fordelingen af arbejdsopgaver drøftet og på plads.
  2. Bestyrelsens forslag.
   Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til Vedtægter og Ordensregler, derindebærer en aflysning af den kommunale deklaration.

Posted by fage

Forslag til vedtægtsændringer

Ny §2
Det lejede areal kan alene anvendes til fri­tidshaver, fællesareal og fælleshus.
Grundplanen (bilag 1) for området kan kun ændres efter forudgående aftale med Struer Kommune.
Havelodderne kan ikke selvstændigt matrikuleres.

§2 -> §3, $3 -> §4, §4 -> §5, §5 -> §6, §6 -> §7, §7 -> §8, §8 -> §9, §9 -> §11 og §11 -> §12

I §3 slettes
Det skal tilstræbes, at antallet af haver - udlejet til personer som er bosat udenfor Struer Kommune – ikke overstiger 50.

Posted by fage

Nedsættelse af fartgrænsen til 10 km/t og etablering af nye vejbump.
Have 69, 96A og 111

Tilladelse til rygning i Vraldhal.
Begrundelse for forslaget er at der i det forgangne år har vist sig at effekten for rygeforbuddet i fælleshuset ikke har ført til udvidet brug af Vraldhal. Det gælder både udlejning og fællesskabet på alle søndage.
Det har medført store ulemper at afholde søndagstræf udenfor med opstilling af borde og stole samt læsejl og oprydning af samme.
Der har ikke været en eneste ikkeryger i Vraldhal hele sommeren.

Posted by fage

Vrald Odde Bådlaug holder generalforsamling 11. april kl. 10:00 i Vraldhal.

Brand i have 97

15 mar 2015
Posted by fage

have 97Huset i have 97 er brændt lørdag aften. Taget var et gammelt eternittag, så det sprængtes og stumperne er spredt ud over et stort område. De indeholder asbest og er derfor voldsomt sundhedsskadelige, så man bør holde sig helt fra dem.

Struer Kommunes miljøafdeling er underrettet og står for de videre foranstaltninger med hensyn til oprydning, både i haverne, på vejene og i hegnet overfor.

Festudvalget

04 mar 2015
Posted by fage

Ved årsafslutningen udviser festudvalgets bankkonto en saldo på kr. 59.673,34.

Posted by fage

SuppeviskenDette ser ud til at være det sidste nummer af Suppevisken

 

Posted by fage

Struer Kommune har godkendt vores forslag til ændring af vedtægter og ordensregler med henblik på aflysning af deklarationen for området.

I forslagene er det, der går ud rødt og overstreget. Nye bestemmelser og formuleringer er skrevet med blåt.

Hvis generalforsamligen godkender ændringsforslagene vil kommunen efterfølgende aflyse deklarationen.

Posted by fage

I år falder den første lørdag i april på påskelørdag. I henhold til vedtægterne flyttes generalforsamlingen derfor til lørdag den 28. marts.

Indkaldelser og regninger for haveleje, kontingent, vand mv. udsendes i slutningen af februar.

Posted by fage

Referat

 1. Økonomi.
  Bestyrelsen blev orienteret omkring økonomien, regnskab fremlægges i Suppevisken og til generalforsamlingen.
 2. Honorering af faste jobs for foreningen.
  Vejene vil blive høvlet 2 gange årligt af kommunens folk, resten vil blive varetaget af medlemmer af foreningen.
 3. Status for aflysning af deklarationen for foreningens område.
  Sagen ligger nu hos Teknik og Miljø. Efter godkendelse vil de afledte forslag til ændring af vedtægter og ordensregler kunne ses på nettet. Det vil komme til afstemning på generalforsamlingen.
 4. Generalforsamling.
  Generalforsamlingen blev berammet til 28. marts. Nærmere oplysninger bliver sat op i skabene.

Sider