Standerstrygning

27 sep 2015
Posted by fage

Stander

Søndag d. 27.09. kl. 10.30 blev standeren strøget
Standerstrygning 2015

Posted by fage

Referat:

 1. Siden sidst, bl.a.:
  a) Vedligehold af vejene – med undtagelse af høvling,  søges fremover vedligeholdt af Livbjerggård.
  Grus lægges ved have nr. 109 og alle ujævnheder fjernes på vej 1.
  b) Misligholdte haver
  Vi sender en  skriftlig påtale med angivet frist
  c) Høstfest
  Igen en succes med 46 deltagere.

Sa' du gul' ærter

06 sep 2015
Posted by fage

Høstfesten 2015

05 sep 2015
Posted by fage

Fra høstfesten, som 45 feststemte mennesker havde fornøjelsen at deltage i.

Alt var bare godt: musikken, maden, stemningen, indslag af sange og historier.

Fra en deltager (Allan, som også fotograferede)

Høstfesten 2015 Høstfesten 2015 Høstfesten 2015 Høstfesten 2015 Høstfesten 2015

Posted by fage

Referat

 1. Siden sidst
  Have nr. 124 og 33 er solgt.
  Det er aftalt at foreslå en pris kr. 50 for leje af trailer fra næste års generalforsamling.
  Lejeaftalen for Vraldhal skal overholdes fra kl. 9-9. Vores sædvane med at udlev nøgle dagen før hvis der ikke er udlejning kan fortsætte på bestyrelsens betingelser - altså med mulighed for at forberede borddækning aftenen før fra eks kl. 19. Hvis lejer ønsker at benytte grill skal dette aftales og grillen sættes frem og på betingelse at den rengøres efter brug. Der må ALDRIG gives lejer adgang til depotet.
  Vej 1 skal besigtiges og muligheder for bortledning af vand ved nr. 7 skal afdækkes.
  Den nye tilbygning ved Vraldhal benævnes fremover ”verandaen” og skal være til brug for alle brugere af Vraldhal.
  Vedr. afhøvling af veje: Vi afventer udviklingen for behov, men vejenes tilstand har hidtil været tilfredsstillende.
  Vedr. skrænten mod fjorden: Vi ønsker info vedr. fremtidig pleje og evt. tiltag fra myndigheder.

Uplejede haver

04 aug 2015
Posted by fage

Vi har passeret 1. august -!

Nu er det tiden, hvor hækken skal være klippet. Desuden skal der være fjernet ukrudt på vejen uden for hækken.

Inden for hækken skal græs og andet være klippet, så naboerne ikke generes af frø, der spreder sig.

Vi vil lige gøre opmærksom på, at bestyrelsen iflg. vores ordensregler har mulighed for at få din have ordnet af professionelle på din regning. Vi vil tage stilling til, om det er nødvendigt ca. 20. august.

Nogle (få) haver gør sig bemærket ved, at de indeholder ”rod” – hvad andre medlemmer ikke har undladt at gøre bestyrelsen opmærksom på - !

Det er vel ikke din have - ?

Har du et problem – sygdom m.v. – der har forårsaget, at haven midlertidigt ikke er passet på de ovennævnte punkter, kan du kontakte § 10 eller bestyrelsen.

Posted by fage

Referat:

Afbud fra Osmund Beck-Hansen

 1. Siden sidst

  a) Der har været anledning til at understrege, at leje af Vraldhal gælder fra kl. 9 på udlejningsdagen til kl. 9. næste dag.  Hvis det er muligt for lejeren at få adgang til faciliteterne før, sker det udelukkende på bestyrelsens betingelser.
  Udlånt grill skal afleveres rengjort efter brug.

  b) Fornyet omgang afhøvling af veje sidst i august aftales med kommunen. Desuden ønsker bestyrelsen en afklaring på, hvem der er ansvarlig for klipning af buskadset på kommunens grund langs Vestvejen (AF)

  c) Den ny veranda på Vraldhal nærmer sig sin afslutning. Stor tak til dem, der har deltaget i dette arbejde til gavn for foreningen.

  d) Problemer med skader på foreningens trailer efter udlån, hvor skadevolderen ikke vil erkende sit ansvar, har medført, at bestyrelsen ser sig nødsaget til  for fremtiden at opkræve 50 kr. i leje.

Der bygges

28 jul 2015
Posted by fage

rygerskjulrygerskjul

Se min have

17 jul 2015
Posted by fage

For nogle år siden lavede vi en mulighed for at man kan vise sin have her på websiderne.

Indtil videre har det ikke været meget brugt, men vi kan kun opfprdre til at man enten sender 2-3 billeder til webmasteren eller via Kontakt beder om at få taget billeder - det gør vi oså gerne.

I dag er der kommet billeder fra have 164 og de er straks lagt op på siderne. Klik på billedet for at se mere.

Posted by fage

Plante- og kræmmermarkedet blev afviklet i fantastisk fint vejr, når man tager de foregående dage og samme dags aften i betragtning.

Der var mange boder med stort udvalg og mange kunder.

Komiteens solide forarbejde gjorde sit til at det blev en god dag.

Kræmmermarked 2015Kræmmermarked 2015

Sider