Lidt Fjordglimt historie

Lidt facts om kolonihaveforeningen "Fjordglimt" på Vralden i Struer.

Tidligere levede kolonihaverne i Struer en lidt omflakkende tilværelse, d.v.s. når de endelig var godt etablerede, skulle kommunen bruge jorden til byudvikling, og så måtte kolonihaverne flytte til et andet sted efter anvisning og aftale med kommunen.
Dette var også tilfældet i 1972 - men denne gang gik det lidt anderledes p.g.a. velvilje fra kommunen og en dygtig og vedholdende bestyrelse for kolonihaverne.
Kommunens folk: Borgmester S.E. Kristensen og Axel Nørgård og kolonihavens folk: Formand Bisgaard og kasserer Proustgård fandt sammen og fik etableret en for alle parter god løsning: kolonihaveforeningen skulle anbringes på arealet på "Vralden".
Kolonihaveforeningen "Fjordglimt" blev etableret som flg.:
* en 50 årig lejekontrakt fra 1.4.72
* en deklaration for områdets anvendelse
* love/vedtægter for kolonihaveforeningen "Fjordglimt"
Så blev hele området udlagt til 192 kolonihaver, der blev plantet hæk, de enkelte haver blev udlejet, vand, kloak samt fælleshus etableret o.s.v. - alt sammen med stor entusiasme og ved frivilligt arbejde.
Årenene gik, hele området blev et fantastisk sted ved Limfjorden med hygge, kommen-hinanden ved, billig leje for småkårsfolk, der ofte boede i lejlighed og derfor satte stor pris på et fristed at komme ud til, kort sagt alt hvad der kendetegner et kolonihaveområde. Sådan er det også i dag, dog med mere komfort med vand, strøm, toilet etc. - men stadig "Danmarks bedst beliggende kolonihaver" direkte til Limfjorden.
For ca. 10 år siden skete der noget meget væsentligt i "Fjordglimt"s historie:
Folketinget - med Svend Auken i spidsen - kom med en ny lov om kolonihaver, hvor de enkelte kommuner skulle tage stilling til om kolonihaverne i deres kommune skulle have status af "varige" eller "ikke varige" for at forhindre at kolonihaveområderne blev "jaget" rundt som tidligere.
Efter et et stort "bravallaslag", lige da jeg var blevet formand, lykkedes det os at få status som "varig" - og jeg glemmer aldrig, da borgmester Leif Erik Sørensen ringede og sagde "at sagen var for lille, til at kommunen fortsat gad kæmpe mod os", så vi blev erklæret "varig" og fik papir på det. Det blev et nyt vendepunkt for os, da folk nu roligt kunne investere 30-40–50.000 kr. - eller mere - uden at være bange for at blive jaget væk og demed tabe mange penge.
Siden dengang har der stort set kun været få haver til salg, men der er nu ved at ske et generationsskifte, hvor de "gamle" ikke orker mere og unge (også børnefamilier!) er kommet til.
D.v.s. at hvis vi ellers opfører os ordentligt, og har et fornuftigt samarbejde med kommunen - hvad vi har - ja, så kan vi blive hvor vi er til evig tid, hvis ellers der fortsat er interesse for kolonihavetanken, hvilket alt tyder på.
Leif Eskelund