Hvad ansøgning om byggetilladelse bl.a. skal indeholde

byggeriForeningen skal altid søges om byggetilladelse ved nybyggeri af huse, udhuse, drivhuse og  bygningsmæssige forandringer.

Se ordensreglerne §2, stk. 1, 2 og 3, som oplyser reglerne for bebyggelse, materialer og husets placering, størrelse og opførelse af overdækkede og til dels lukkede terrasser.

Det er sokkelydermålene der gælder for arealberegninger. Ved punktfundamenter er det de tilsvarende mål for yderkanten af fodremmen.

Max højde til underkant af spærfod er 2,70 m og til øverste spids i gavltrekanten 4,00 m. Max højde på et skur er 3,00 m.

En byggeansøgning skal tillige oplyse om påtænkt materialevalg til yderbeklædning - fortrinsvis træ eller trælignende materialer - til tagflader, samt en tegning eller skitse med alle mål.

Desuden angives placering og afstande til skel og evt. øvrige skure, huse eller drivhuse der er på grunden.